Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Deddf Trwyddedu 2003, 1 meeting
Aelod Yn bresennol
Thomas, David 1
Jones, Emyr 1
Jump, Francesca 1
Williams, Gwilym 1
Lewis, Hywel 1
McIntosh, Iain 1
Pugh, Jeremy 0
Williams, Jon 0
Lewis, Karl 1
Silk, Kathryn 1
George, Les 0
Corfield, Linda 1
Williams, Michael 1
Powell, William 1