Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy, 7 meetings
Aelod Yn bresennol
Price, David 7
Selby, David 6
Vaughan, Elwyn 6
Jump, Francesca 6
Jones, Gareth 6
Pugh, Gareth 5
Williams, Gwilym 5
Hulme, Heulwen 5
Williams, Huw 6
Lewis, Hywel 7
McIntosh, Iain 6
Williams, Jon 6
Wilkinson, Jonathan 4
Lewis, Karl 5
Silk, Kathryn 6
George, Les 4
Corfield, Linda 7
Jones, E. Michael 7
Jones, Michael J 7
Pritchard, Phil 4
Williams, Roger 7