Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy, 9 meetings
Aelod Yn bresennol
Price, David 8
Selby, David 7
Vaughan, Elwyn 7
Jump, Francesca 8
Jones, Gareth 5
Pugh, Gareth 7
Williams, Gwilym 6
Hulme, Heulwen 9
Williams, Huw 7
Lewis, Hywel 9
McIntosh, Iain 8
Williams, Jon 6
Wilkinson, Jonathan 4
Laurie-Parry, Karen 1
Lewis, Karl 7
Silk, Kathryn 8
George, Les 7
Corfield, Linda 9
Jones, E. Michael 9
Jones, Michael J 8
Pritchard, Phil 7
Williams, Roger 9