Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
Jones, David 2
Price, David 4
Selby, David 4
Vaughan, Elwyn 4
Jump, Francesca 2
Jones, Gareth 3
Pugh, Gareth 4
Williams, Gwilym 4
Williams, Huw 4
Lewis, Hywel 4
McIntosh, Iain 4
Williams, Jon 3
Lewis, Karl 4
Silk, Kathryn 4
George, Les 3
Corfield, Linda 3
Jones, E. Michael 3
Jones, Michael J 3
Pritchard, Phil 1
Williams, Roger 3