Yn bresennol

Presenoldeb Skilton, Les

Ystadegau mynychu Skilton, Les
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:11
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 3   27%
Cafwyd Ymddiheuriad:7   88% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):8   73%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor. Mae hyn yn cynnwys y cyfarfodydd lle mae statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys. SYLWCH: Mae nifer y cyfarfodydd yn gostwng yn awtomatig mmae mae cynghorydd yn rhoi “Ymddiheuriad yn sgil busnes arall y cyngor”..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Skilton, Les
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
23/01/2020 Cyngor Sir ,23/01/2020 Yn bresennol
28/02/2020 Cyngor Sir ,28/02/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
05/03/2020 Cyngor Sir ,05/03/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
29/01/2020 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,29/01/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
24/02/2020 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,24/02/2020 Absennol
18/05/2020 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,18/05/2020 Yn bresennol
01/06/2020 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,01/06/2020 Yn bresennol
18/06/2020 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,18/06/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
02/07/2020 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,02/07/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
16/07/2020 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,16/07/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
31/01/2020 Pwyllgor Cyflogaeth ac Apeliadau ,31/01/2020 Cafwyd Ymddiheuriad