Yn bresennol

Presenoldeb Gerard Moore, Cadeirydd Annibynnol Bwrdd Pensiynau Powys

Ystadegau mynychu Gerard Moore, Cadeirydd Annibynnol Bwrdd Pensiynau Powys
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:2
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 2   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor. Mae hyn yn cynnwys y cyfarfodydd lle mae statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys. SYLWCH: Mae nifer y cyfarfodydd yn gostwng yn awtomatig mmae mae cynghorydd yn rhoi “Ymddiheuriad yn sgil busnes arall y cyngor”..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Gerard Moore, Cadeirydd Annibynnol Bwrdd Pensiynau Powys
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
09/07/2021, 10:00 Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi ,09/07/2021, 10:00 Yn bresennol
07/10/2021, 10:00 Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi ,07/10/2021, 10:00 Yn bresennol