Yn bresennol

Presenoldeb Pugh, Jeremy

Ystadegau mynychu Pugh, Jeremy
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:9
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 8   89%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   11%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend in their capacity as member of that committee This only includes meetings for which the councillors actual attendance status is known. PLEASE NOTE: The number of meetings is automatically reduced for any meetings for which the councillor gives “Apologies due to other council business”.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Pugh, Jeremy
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
23/01/2020 Cyngor Sir ,23/01/2020 Yn bresennol
28/02/2020 Cyngor Sir ,28/02/2020 Yn bresennol
05/03/2020 Cyngor Sir ,05/03/2020 Yn bresennol
13/01/2020 Economy, Residents, Communities and Governance Scrutiny Committee ,13/01/2020 Yn bresennol
29/01/2020 Economy, Residents, Communities and Governance Scrutiny Committee ,29/01/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
24/02/2020 Economy, Residents, Communities and Governance Scrutiny Committee ,24/02/2020 Yn bresennol
18/05/2020 Economy, Residents, Communities and Governance Scrutiny Committee ,18/05/2020 Yn bresennol
01/06/2020 Economy, Residents, Communities and Governance Scrutiny Committee ,01/06/2020 Yn bresennol
18/06/2020 Economy, Residents, Communities and Governance Scrutiny Committee ,18/06/2020 Yn bresennol
02/07/2020 Economy, Residents, Communities and Governance Scrutiny Committee ,02/07/2020 Disgwyliedig