Yn bresennol

Presenoldeb Laurie-Parry, Karen

Ystadegau mynychu Laurie-Parry, Karen
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:10
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 9   90%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   10%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor. Mae hyn yn cynnwys y cyfarfodydd lle mae statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys. SYLWCH: Mae nifer y cyfarfodydd yn gostwng yn awtomatig mmae mae cynghorydd yn rhoi “Ymddiheuriad yn sgil busnes arall y cyngor”..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Laurie-Parry, Karen
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
30/07/2020 Cyngor Sir ,30/07/2020 Yn bresennol
04/06/2020 Pwyllgor Archwilio ,04/06/2020 Yn bresennol
Private meeting, 28/08/2020 Disgwyliedig
04/09/2020 Pwyllgor Archwilio ,04/09/2020 Yn bresennol
13/05/2020 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,13/05/2020 Yn bresennol
26/05/2020 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,26/05/2020 Yn bresennol
05/06/2020 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,05/06/2020 Yn bresennol
15/06/2020 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,15/06/2020 Yn bresennol
22/06/2020 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,22/06/2020 Disgwyliedig
06/07/2020 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,06/07/2020 Yn bresennol
31/07/2020 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,31/07/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
07/09/2020 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,07/09/2020 Yn bresennol