Yn bresennol

Presenoldeb Laurie-Parry, Karen

Ystadegau mynychu Laurie-Parry, Karen
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:17
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   65%
Cafwyd Ymddiheuriad:4   67% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):6   35%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
The number of meetings that the councillor attended in their capacity as member of that committee. PLEASE NOTE - to calculate a Councillor's total attendance "Apologies due to council business" needs to be added to the total for "Present as expected". The current system for collecting statistics does not allow this to happen automatically. Therefore when attendance statistics are presented to the Standards Committee who monitor Councillor attendances, a manual adjustment is undertaken.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Laurie-Parry, Karen
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
03/05/2019 Cyngor Sir ,03/05/2019 Yn bresennol
16/05/2019 Cyngor Sir ,16/05/2019 Yn bresennol
11/07/2019 Cyngor Sir ,11/07/2019 Yn bresennol
28/03/2019 Learning and Skills Scrutiny Committee ,28/03/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
26/04/2019 Learning and Skills Scrutiny Committee ,26/04/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
13/05/2019 Learning and Skills Scrutiny Committee ,13/05/2019 Yn bresennol
24/05/2019 Learning and Skills Scrutiny Committee ,24/05/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
08/07/2019 Learning and Skills Scrutiny Committee ,08/07/2019 Yn bresennol
19/07/2019 Learning and Skills Scrutiny Committee ,19/07/2019 Yn bresennol
09/05/2019 Pwyllgor Archwilio ,09/05/2019 Yn bresennol
16/05/2019 Pwyllgor Archwilio ,16/05/2019 Yn bresennol
07/08/2019 Pwyllgor Archwilio ,07/08/2019 Yn bresennol
Private meeting, 30/08/2019 Absennol
06/09/2019 Pwyllgor Archwilio ,06/09/2019 Absennol
11/04/2019 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,11/04/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
02/05/2019 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,02/05/2019 Yn bresennol
29/07/2019 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,29/07/2019 Yn bresennol