Yn bresennol

Presenoldeb Laurie-Parry, Karen

Ystadegau mynychu Laurie-Parry, Karen
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:13
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 8   62%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   60% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):5   38%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend in their capacity as member of that committee This only includes meetings for which the councillors actual attendance status is known. PLEASE NOTE: The number of meetings is automatically reduced for any meetings for which the councillor gives “Apologies due to other council business”.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Laurie-Parry, Karen
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
17/12/2019 Cabinet ,17/12/2019 Yn bresennol
10/10/2019 Cyngor Sir ,10/10/2019 Yn bresennol
20/12/2019 Cyngor Sir ,20/12/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
07/10/2019 Learning and Skills Scrutiny Committee ,07/10/2019 Yn bresennol
30/10/2019 Learning and Skills Scrutiny Committee ,30/10/2019 Yn bresennol
18/11/2019 Learning and Skills Scrutiny Committee ,18/11/2019 Yn bresennol
29/11/2019 Learning and Skills Scrutiny Committee ,29/11/2019 Yn bresennol
07/08/2019 Pwyllgor Archwilio ,07/08/2019 Yn bresennol
Private meeting, 30/08/2019 Absennol
06/09/2019 Pwyllgor Archwilio ,06/09/2019 Absennol
19/12/2019 Pwyllgor Archwilio ,19/12/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
29/07/2019 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,29/07/2019 Yn bresennol
30/09/2019 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,30/09/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
15/01/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,15/01/2020 Yn bresennol