Yn bresennol

Presenoldeb Rowlands, Daniel

Ystadegau mynychu Rowlands, Daniel
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:7
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 5   71%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   29%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor. Mae hyn yn cynnwys y cyfarfodydd lle mae statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys. SYLWCH: Mae nifer y cyfarfodydd yn gostwng yn awtomatig mmae mae cynghorydd yn rhoi “Ymddiheuriad yn sgil busnes arall y cyngor”..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Rowlands, Daniel
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
11/07/2019 Cyngor Sir ,11/07/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
10/10/2019 Cyngor Sir ,10/10/2019 Yn bresennol
27/06/2019 Health and Care Scrutiny Committee ,27/06/2019 Yn bresennol
26/09/2019 Health and Care Scrutiny Committee ,26/09/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
18/10/2019 Health and Care Scrutiny Committee ,18/10/2019 Yn bresennol
29/07/2019 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,29/07/2019 Yn bresennol
30/09/2019 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,30/09/2019 Yn bresennol