Yn bresennol

Presenoldeb Jones, Gareth

Ystadegau mynychu Jones, Gareth
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:17
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 17   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor. Mae hyn yn cynnwys y cyfarfodydd lle mae statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys. SYLWCH: Mae nifer y cyfarfodydd yn gostwng yn awtomatig mmae mae cynghorydd yn rhoi “Ymddiheuriad yn sgil busnes arall y cyngor”..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Jones, Gareth
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
12/01/2021 Cabinet ,12/01/2021 Yn bresennol
26/11/2020 Cyngor Sir ,26/11/2020 Yn bresennol
25/02/2021 Cyngor Sir ,25/02/2021 Yn bresennol
04/03/2021 Cyngor Sir ,04/03/2021 Yn bresennol
19/03/2021 Cyngor Sir ,19/03/2021 Yn bresennol
19/11/2020 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,19/11/2020 Yn bresennol
14/12/2020 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,14/12/2020 Yn bresennol
28/01/2021 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,28/01/2021 Yn bresennol
01/03/2021 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,01/03/2021 Yn bresennol
12/04/2021 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,12/04/2021 Yn bresennol
12/11/2020 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,12/11/2020 Yn bresennol
27/11/2020 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,27/11/2020 Yn bresennol
03/12/2020 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,03/12/2020 Yn bresennol
22/01/2021 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,22/01/2021 Yn bresennol
04/02/2021 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,04/02/2021 Yn bresennol
24/02/2021 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,24/02/2021 Yn bresennol
18/03/2021 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,18/03/2021 Yn bresennol
08/04/2021 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,08/04/2021 Yn bresennol