Yn bresennol

Presenoldeb Jones-Poston, Diane

Ystadegau mynychu Jones-Poston, Diane
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:3
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 2   67%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   33%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor. Mae hyn yn cynnwys y cyfarfodydd lle mae statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys. SYLWCH: Mae nifer y cyfarfodydd yn gostwng yn awtomatig mmae mae cynghorydd yn rhoi “Ymddiheuriad yn sgil busnes arall y cyngor”..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Jones-Poston, Diane
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
24/09/2020 Cyngor Sir ,24/09/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
26/11/2020 Cyngor Sir ,26/11/2020 Yn bresennol
22/01/2021 Pwyllgor Cyflogaeth ac Apeliadau ,22/01/2021 Disgwyliedig
19/10/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,19/10/2020 Yn bresennol