Yn bresennol

Presenoldeb Davies, Phyl

Ystadegau mynychu Davies, Phyl
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:20
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 18   90%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   10%
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor:1
Yn bresennol:3

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor. Mae hyn yn cynnwys y cyfarfodydd lle mae statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys. SYLWCH: Mae nifer y cyfarfodydd yn gostwng yn awtomatig mmae mae cynghorydd yn rhoi “Ymddiheuriad yn sgil busnes arall y cyngor”..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
The number of meetings that the councillor could not attend due to other council business. These clashes are not included in the attendance summary statistics.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Davies, Phyl
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
07/07/2021, 00:00 Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo ,07/07/2021, 00:00 Disgwyliedig
28/07/2021, 00:00 Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo ,28/07/2021, 00:00 Disgwyliedig
28/07/2021, 00:00 Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo ,28/07/2021, 00:00 Disgwyliedig
26/08/2021, 00:00 Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo ,26/08/2021, 00:00 Disgwyliedig
09/09/2021, 00:00 Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo ,09/09/2021, 00:00 Disgwyliedig
05/10/2021, 00:00 Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo ,05/10/2021, 00:00 Disgwyliedig
28/10/2021, 00:00 Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo ,28/10/2021, 00:00 Disgwyliedig
05/11/2021, 00:00 Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo ,05/11/2021, 00:00 Disgwyliedig
05/11/2021, 00:00 Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo ,05/11/2021, 00:00 Disgwyliedig
10/11/2021, 00:00 Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo ,10/11/2021, 00:00 Disgwyliedig
29/11/2021, 00:00 Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo ,29/11/2021, 00:00 Disgwyliedig
11/06/2021, 11:00 Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru / Growing Mid Wales Board ,11/06/2021, 11:00 Yn bresennol
21/09/2021, 14:00 Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru / Growing Mid Wales Board ,21/09/2021, 14:00 Yn bresennol
11/11/2021, 17:00 Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru / Growing Mid Wales Board ,11/11/2021, 17:00 Disgwyliedig
15/06/2021, 10:30 Cabinet ,15/06/2021, 10:30 Yn bresennol
22/06/2021, 10:30 Cabinet ,22/06/2021, 10:30 Yn bresennol
06/07/2021, 09:00 Cabinet ,06/07/2021, 09:00 Yn bresennol
13/07/2021, 10:30 Cabinet ,13/07/2021, 10:30 Yn bresennol
27/07/2021, 10:30 Cabinet ,27/07/2021, 10:30 Yn bresennol
14/09/2021, 10:30 Cabinet ,14/09/2021, 10:30 Cafwyd Ymddiheuriad
21/09/2021, 10:30 Cabinet ,21/09/2021, 10:30 Yn bresennol
28/09/2021, 10:30 Cabinet ,28/09/2021, 10:30 Yn bresennol
05/10/2021, 14:00 Cabinet ,05/10/2021, 14:00 Yn bresennol
12/10/2021, 10:30 Cabinet ,12/10/2021, 10:30 Yn bresennol
02/11/2021, 11:00 Cabinet ,02/11/2021, 11:00 Yn bresennol
09/11/2021, 10:00 Cabinet ,09/11/2021, 10:00 Yn bresennol
23/11/2021, 10:30 Cabinet ,23/11/2021, 10:30 Yn bresennol
26/11/2021, 14:00 Cabinet ,26/11/2021, 14:00 Yn bresennol
15/07/2021, 10:30 Cyngor Sir ,15/07/2021, 10:30 Yn bresennol
23/09/2021, 10:15 Cyngor Sir ,23/09/2021, 10:15 Yn bresennol
23/09/2021, 11:30 Cyngor Sir ,23/09/2021, 11:30 Yn bresennol
08/07/2021, 14:00 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,08/07/2021, 14:00 Yn bresennol
14/07/2021, 14:00 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,14/07/2021, 14:00 Yn bresennol
15/09/2021, 14:00 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,15/09/2021, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
22/09/2021, 13:00 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,22/09/2021, 13:00 Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor