Yn bresennol

Presenoldeb Davies, Phyl

Ystadegau mynychu Davies, Phyl
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:12
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 12   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor. Mae hyn yn cynnwys y cyfarfodydd lle mae statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys. SYLWCH: Mae nifer y cyfarfodydd yn gostwng yn awtomatig mmae mae cynghorydd yn rhoi “Ymddiheuriad yn sgil busnes arall y cyngor”..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Davies, Phyl
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
25/10/2019 Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo ,25/10/2019 Disgwyliedig
13/11/2019 Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo ,13/11/2019 Disgwyliedig
20/11/2019 Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo ,20/11/2019 Disgwyliedig
18/06/2019 Cabinet ,18/06/2019 Yn bresennol
09/07/2019 Cabinet ,09/07/2019 Yn bresennol
30/07/2019 Cabinet ,30/07/2019 Yn bresennol
03/09/2019 Cabinet ,03/09/2019 Yn bresennol
17/09/2019 Cabinet ,17/09/2019 Yn bresennol
08/10/2019 Cabinet ,08/10/2019 Yn bresennol
05/11/2019 Cabinet ,05/11/2019 Yn bresennol
11/07/2019 Cyngor Sir ,11/07/2019 Yn bresennol
10/10/2019 Cyngor Sir ,10/10/2019 Yn bresennol
07/10/2019 Learning and Skills Scrutiny Committee ,07/10/2019 Yn bresennol
30/10/2019 Learning and Skills Scrutiny Committee ,30/10/2019 Yn bresennol
18/11/2019 Learning and Skills Scrutiny Committee ,18/11/2019 Yn bresennol