Yn bresennol

Presenoldeb Morrison, Neil

Ystadegau mynychu Morrison, Neil
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:4
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 0   0%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   75% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   100%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor. Mae hyn yn cynnwys y cyfarfodydd lle mae statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys. SYLWCH: Mae nifer y cyfarfodydd yn gostwng yn awtomatig mmae mae cynghorydd yn rhoi “Ymddiheuriad yn sgil busnes arall y cyngor”..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Morrison, Neil
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
11/07/2019 Cyngor Sir ,11/07/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
07/08/2019 Pwyllgor Archwilio ,07/08/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
Private meeting, 30/08/2019 Absennol
17/07/2019 Pwyllgor Cyflogaeth ac Apeliadau ,17/07/2019 Cafwyd Ymddiheuriad