Yn bresennol

Presenoldeb Barnes, Mark

Ystadegau mynychu Barnes, Mark
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:12
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 3   25%
Cafwyd Ymddiheuriad:9   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):9   75%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor. Mae hyn yn cynnwys y cyfarfodydd lle mae statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys. SYLWCH: Mae nifer y cyfarfodydd yn gostwng yn awtomatig mmae mae cynghorydd yn rhoi “Ymddiheuriad yn sgil busnes arall y cyngor”..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Barnes, Mark
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
15/07/2021, 10:30 Cyngor Sir ,15/07/2021, 10:30 Yn bresennol
23/09/2021, 10:15 Cyngor Sir ,23/09/2021, 10:15 Yn bresennol
23/09/2021, 11:30 Cyngor Sir ,23/09/2021, 11:30 Yn bresennol
23/07/2021, 14:00 Pwyllgor Archwilio ,23/07/2021, 14:00 Disgwyliedig
30/07/2021, 10:00 Pwyllgor Archwilio ,30/07/2021, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
13/09/2021, 14:00 Pwyllgor Archwilio ,13/09/2021, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
29/09/2021, 14:00 Pwyllgor Archwilio ,29/09/2021, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
08/10/2021, 10:00 Pwyllgor Archwilio ,08/10/2021, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
05/11/2021, 10:00 Pwyllgor Archwilio ,05/11/2021, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
18/11/2021, 10:00 Pwyllgor Archwilio ,18/11/2021, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
05/07/2021, 14:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,05/07/2021, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
14/09/2021, 16:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,14/09/2021, 16:00 Cafwyd Ymddiheuriad
04/11/2021, 15:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,04/11/2021, 15:00 Cafwyd Ymddiheuriad