Yn bresennol

Presenoldeb Lewis, Karl

Ystadegau mynychu Lewis, Karl
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:18
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 16   89%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   50% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   11%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor. Mae hyn yn cynnwys y cyfarfodydd lle mae statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys. SYLWCH: Mae nifer y cyfarfodydd yn gostwng yn awtomatig mmae mae cynghorydd yn rhoi “Ymddiheuriad yn sgil busnes arall y cyngor”..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Lewis, Karl
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
26/11/2020 Cyngor Sir ,26/11/2020 Yn bresennol
25/02/2021 Cyngor Sir ,25/02/2021 Yn bresennol
04/03/2021 Cyngor Sir ,04/03/2021 Yn bresennol
19/03/2021 Cyngor Sir ,19/03/2021 Yn bresennol
19/11/2020 Pwyllgor Archwilio ,19/11/2020 Yn bresennol
27/11/2020 Pwyllgor Archwilio ,27/11/2020 Absennol
10/12/2020 Pwyllgor Archwilio ,10/12/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
11/02/2021 Pwyllgor Archwilio ,11/02/2021 Yn bresennol
14/12/2020 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,14/12/2020 Yn bresennol
28/01/2021 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,28/01/2021 Yn bresennol
01/03/2021 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,01/03/2021 Yn bresennol
12/04/2021 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,12/04/2021 Disgwyliedig
12/11/2020 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,12/11/2020 Yn bresennol
27/11/2020 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,27/11/2020 Yn bresennol
03/12/2020 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,03/12/2020 Yn bresennol
22/01/2021 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,22/01/2021 Yn bresennol
04/02/2021 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,04/02/2021 Yn bresennol
24/02/2021 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,24/02/2021 Yn bresennol
18/03/2021 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,18/03/2021 Yn bresennol
08/04/2021 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,08/04/2021 Disgwyliedig