Yn bresennol

Presenoldeb Roberts, Pete

Ystadegau mynychu Roberts, Pete
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:12
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   92%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   8%
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend in their capacity as member of that committee This only includes meetings for which the councillors actual attendance status is known. PLEASE NOTE: The number of meetings is automatically reduced for any meetings for which the councillor gives “Apologies due to other council business”.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
The number of meetings that the councillor could not attend due to other council business. These clashes are not included in the attendance summary statistics.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Roberts, Pete
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
Private meeting, 11/02/2020 Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
Private meeting, 02/06/2020 Yn bresennol
Private meeting, 23/06/2020 Disgwyliedig
23/01/2020 Cyngor Sir ,23/01/2020 Yn bresennol
28/02/2020 Cyngor Sir ,28/02/2020 Yn bresennol
05/03/2020 Cyngor Sir ,05/03/2020 Yn bresennol
30/01/2020 Learning and Skills Scrutiny Committee ,30/01/2020 Yn bresennol
02/03/2020 Learning and Skills Scrutiny Committee ,02/03/2020 Yn bresennol
13/05/2020 Learning and Skills Scrutiny Committee ,13/05/2020 Yn bresennol
26/05/2020 Learning and Skills Scrutiny Committee ,26/05/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
05/06/2020 Learning and Skills Scrutiny Committee ,05/06/2020 Yn bresennol
15/06/2020 Learning and Skills Scrutiny Committee ,15/06/2020 Yn bresennol
22/06/2020 Learning and Skills Scrutiny Committee ,22/06/2020 Yn bresennol
06/07/2020 Learning and Skills Scrutiny Committee ,06/07/2020 Yn bresennol