Yn bresennol

Presenoldeb Williams, Roger

Ystadegau mynychu Williams, Roger
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:19
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   58%
Cafwyd Ymddiheuriad:8   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):8   42%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend in their capacity as member of that committee This only includes meetings for which the councillors actual attendance status is known. PLEASE NOTE: The number of meetings is automatically reduced for any meetings for which the councillor gives “Apologies due to other council business”.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Williams, Roger
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
23/01/2020 Cyngor Sir ,23/01/2020 Yn bresennol
28/02/2020 Cyngor Sir ,28/02/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
05/03/2020 Cyngor Sir ,05/03/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
27/01/2020 Health and Care Scrutiny Committee ,27/01/2020 Yn bresennol
24/02/2020 Health and Care Scrutiny Committee ,24/02/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
15/05/2020 Health and Care Scrutiny Committee ,15/05/2020 Yn bresennol
28/05/2020 Health and Care Scrutiny Committee ,28/05/2020 Yn bresennol
10/06/2020 Health and Care Scrutiny Committee ,10/06/2020 Yn bresennol
25/06/2020 Health and Care Scrutiny Committee ,25/06/2020 Yn bresennol
Private meeting, 22/01/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
07/02/2020 Pwyllgor Archwilio ,07/02/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
04/06/2020 Pwyllgor Archwilio ,04/06/2020 Yn bresennol
16/01/2020 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,16/01/2020 Yn bresennol
06/02/2020 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,06/02/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
27/02/2020 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,27/02/2020 Yn bresennol
19/03/2020 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,19/03/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
02/07/2020 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,02/07/2020 Yn bresennol
07/02/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,07/02/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
18/03/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,18/03/2020 Yn bresennol