Yn bresennol

Presenoldeb Wilkinson, Jonathan

Ystadegau mynychu Wilkinson, Jonathan
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:15
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 5   33%
Cafwyd Ymddiheuriad:7   70% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):10   67%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
The number of meetings that the councillor attended in their capacity as member of that committee. PLEASE NOTE - to calculate a Councillor's total attendance "Apologies due to council business" needs to be added to the total for "Present as expected". The current system for collecting statistics does not allow this to happen automatically. Therefore when attendance statistics are presented to the Standards Committee who monitor Councillor attendances, a manual adjustment is undertaken.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Wilkinson, Jonathan
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
03/05/2019 Cyngor Sir ,03/05/2019 Yn bresennol
16/05/2019 Cyngor Sir ,16/05/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
11/07/2019 Cyngor Sir ,11/07/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
25/03/2019 Economy, Residents, Communities and Governance Scrutiny Committee ,25/03/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
17/04/2019 Economy, Residents, Communities and Governance Scrutiny Committee ,17/04/2019 Disgwyliedig
24/06/2019 Economy, Residents, Communities and Governance Scrutiny Committee ,24/06/2019 Absennol
20/08/2019 Economy, Residents, Communities and Governance Scrutiny Committee ,20/08/2019 Disgwyliedig
11/04/2019 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,11/04/2019 Yn bresennol
02/05/2019 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,02/05/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
16/05/2019 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,16/05/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
23/05/2019 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,23/05/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
13/06/2019 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,13/06/2019 Absennol
04/07/2019 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,04/07/2019 Yn bresennol
01/08/2019 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,01/08/2019 Yn bresennol
22/08/2019 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,22/08/2019 Yn bresennol
12/09/2019 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,12/09/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
29/07/2019 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,29/07/2019 Absennol