Yn bresennol

Presenoldeb Wilkinson, Jonathan

Ystadegau mynychu Wilkinson, Jonathan
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:12
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 4   33%
Cafwyd Ymddiheuriad:6   75% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):8   67%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend in their capacity as member of that committee This only includes meetings for which the councillors actual attendance status is known. PLEASE NOTE: The number of meetings is automatically reduced for any meetings for which the councillor gives “Apologies due to other council business”.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Wilkinson, Jonathan
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
10/10/2019 Cyngor Sir ,10/10/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
20/12/2019 Cyngor Sir ,20/12/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
20/08/2019 Economy, Residents, Communities and Governance Scrutiny Committee ,20/08/2019 Disgwyliedig
14/10/2019 Economy, Residents, Communities and Governance Scrutiny Committee ,14/10/2019 Disgwyliedig
25/11/2019 Economy, Residents, Communities and Governance Scrutiny Committee ,25/11/2019 Disgwyliedig
13/01/2020 Economy, Residents, Communities and Governance Scrutiny Committee ,13/01/2020 Disgwyliedig
01/08/2019 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,01/08/2019 Yn bresennol
22/08/2019 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,22/08/2019 Yn bresennol
12/09/2019 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,12/09/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
03/10/2019 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,03/10/2019 Yn bresennol
24/10/2019 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,24/10/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
05/12/2019 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,05/12/2019 Yn bresennol
16/01/2020 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,16/01/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
29/07/2019 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,29/07/2019 Absennol
30/09/2019 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,30/09/2019 Absennol
15/01/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,15/01/2020 Cafwyd Ymddiheuriad