Yn bresennol

Presenoldeb Wilkinson, Jonathan

Ystadegau mynychu Wilkinson, Jonathan
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:7
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 1   14%
Cafwyd Ymddiheuriad:6   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):6   86%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor. Mae hyn yn cynnwys y cyfarfodydd lle mae statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys. SYLWCH: Mae nifer y cyfarfodydd yn gostwng yn awtomatig mmae mae cynghorydd yn rhoi “Ymddiheuriad yn sgil busnes arall y cyngor”..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Wilkinson, Jonathan
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
23/01/2020 Cyngor Sir ,23/01/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
28/02/2020 Cyngor Sir ,28/02/2020 Yn bresennol
05/03/2020 Cyngor Sir ,05/03/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
13/01/2020 Economy, Residents, Communities and Governance Scrutiny Committee ,13/01/2020 Disgwyliedig
29/01/2020 Economy, Residents, Communities and Governance Scrutiny Committee ,29/01/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
24/02/2020 Economy, Residents, Communities and Governance Scrutiny Committee ,24/02/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
18/05/2020 Economy, Residents, Communities and Governance Scrutiny Committee ,18/05/2020 Disgwyliedig
01/06/2020 Economy, Residents, Communities and Governance Scrutiny Committee ,01/06/2020 Disgwyliedig
18/06/2020 Economy, Residents, Communities and Governance Scrutiny Committee ,18/06/2020 Disgwyliedig
02/07/2020 Economy, Residents, Communities and Governance Scrutiny Committee ,02/07/2020 Disgwyliedig
16/01/2020 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,16/01/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
15/01/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,15/01/2020 Cafwyd Ymddiheuriad