Yn bresennol

Presenoldeb Breeze, Graham

Ystadegau mynychu Breeze, Graham
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:8
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 7   88%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   12%
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor:1
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor. Mae hyn yn cynnwys y cyfarfodydd lle mae statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys. SYLWCH: Mae nifer y cyfarfodydd yn gostwng yn awtomatig mmae mae cynghorydd yn rhoi “Ymddiheuriad yn sgil busnes arall y cyngor”..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
The number of meetings that the councillor could not attend due to other council business. These clashes are not included in the attendance summary statistics.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Breeze, Graham
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
01/11/2019 Aelod Portffolio ar faterion Llywodraethu Corfforaethol ac Ymgysylltu ,01/11/2019 Disgwyliedig
09/07/2019 Cabinet ,09/07/2019 Yn bresennol
08/10/2019 Cabinet ,08/10/2019 Yn bresennol
05/11/2019 Cabinet ,05/11/2019 Yn bresennol
11/07/2019 Cyngor Sir ,11/07/2019 Yn bresennol
10/10/2019 Cyngor Sir ,10/10/2019 Yn bresennol
08/07/2019 Learning and Skills Scrutiny Committee ,08/07/2019 Yn bresennol
19/07/2019 Learning and Skills Scrutiny Committee ,19/07/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
17/07/2019 Pwyllgor Cyflogaeth ac Apeliadau ,17/07/2019 Yn bresennol
29/07/2019 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,29/07/2019 Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
30/09/2019 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,30/09/2019 Yn bresennol