Yn bresennol

Presenoldeb Morris, John

Ystadegau mynychu Morris, John
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:13
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 9   69%
Cafwyd Ymddiheuriad:4   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   31%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend in their capacity as member of that committee This only includes meetings for which the councillors actual attendance status is known. PLEASE NOTE: The number of meetings is automatically reduced for any meetings for which the councillor gives “Apologies due to other council business”.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Morris, John
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
Private meeting, 17/09/2019 Yn bresennol
Private meeting, 14/10/2019 Yn bresennol
Private meeting, 05/11/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
Private meeting, 19/12/2019 Yn bresennol
10/10/2019 Cyngor Sir ,10/10/2019 Yn bresennol
20/12/2019 Cyngor Sir ,20/12/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
07/08/2019 Pwyllgor Archwilio ,07/08/2019 Yn bresennol
Private meeting, 30/08/2019 Yn bresennol
06/09/2019 Pwyllgor Archwilio ,06/09/2019 Yn bresennol
19/12/2019 Pwyllgor Archwilio ,19/12/2019 Yn bresennol
04/10/2019 Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi ,04/10/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
22/11/2019 Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi ,22/11/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
12/12/2019 Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi ,12/12/2019 Yn bresennol