Yn bresennol

Presenoldeb Morris, John

Ystadegau mynychu Morris, John
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   71%
Cafwyd Ymddiheuriad:4   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   29%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor. Mae hyn yn cynnwys y cyfarfodydd lle mae statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys. SYLWCH: Mae nifer y cyfarfodydd yn gostwng yn awtomatig mmae mae cynghorydd yn rhoi “Ymddiheuriad yn sgil busnes arall y cyngor”..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Morris, John
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
Private meeting, 18/06/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
Private meeting, 09/07/2019 Yn bresennol
Private meeting, 17/09/2019 Yn bresennol
Private meeting, 14/10/2019 Yn bresennol
Private meeting, 05/11/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
11/07/2019 Cyngor Sir ,11/07/2019 Yn bresennol
10/10/2019 Cyngor Sir ,10/10/2019 Yn bresennol
07/08/2019 Pwyllgor Archwilio ,07/08/2019 Yn bresennol
Private meeting, 30/08/2019 Yn bresennol
06/09/2019 Pwyllgor Archwilio ,06/09/2019 Yn bresennol
21/06/2019 Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi ,21/06/2019 Yn bresennol
01/07/2019 Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi ,01/07/2019 Yn bresennol
04/10/2019 Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi ,04/10/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
22/11/2019 Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi ,22/11/2019 Cafwyd Ymddiheuriad