Yn bresennol

Presenoldeb Jones, David

Ystadegau mynychu Jones, David
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:18
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   61%
Cafwyd Ymddiheuriad:4   57% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):7   39%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor. Mae hyn yn cynnwys y cyfarfodydd lle mae statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys. SYLWCH: Mae nifer y cyfarfodydd yn gostwng yn awtomatig mmae mae cynghorydd yn rhoi “Ymddiheuriad yn sgil busnes arall y cyngor”..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Jones, David
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
13/07/2021, 10:30 Cabinet ,13/07/2021, 10:30 Yn bresennol
Private meeting, 19/07/2021, 10:00 Disgwyliedig
15/07/2021, 10:30 Cyngor Sir ,15/07/2021, 10:30 Yn bresennol
23/09/2021, 10:15 Cyngor Sir ,23/09/2021, 10:15 Yn bresennol
23/09/2021, 11:30 Cyngor Sir ,23/09/2021, 11:30 Yn bresennol
07/07/2021, 14:00 Pwyllgor Craffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ,07/07/2021, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
01/11/2021, 14:00 Pwyllgor Craffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ,01/11/2021, 14:00 Yn bresennol
16/06/2021, 14:00 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,16/06/2021, 14:00 Yn bresennol
08/07/2021, 14:00 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,08/07/2021, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
14/07/2021, 14:00 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,14/07/2021, 14:00 Absennol
15/09/2021, 14:00 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,15/09/2021, 14:00 Absennol
22/09/2021, 13:00 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,22/09/2021, 13:00 Cafwyd Ymddiheuriad
04/11/2021, 14:00 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,04/11/2021, 14:00 Yn bresennol
05/07/2021, 10:00 Pwyllgor Cyflogaeth ac Apeliadau ,05/07/2021, 10:00 Yn bresennol
23/07/2021, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,23/07/2021, 14:00 Disgwyliedig
30/07/2021, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,30/07/2021, 10:00 Yn bresennol
13/09/2021, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,13/09/2021, 14:00 Absennol
29/09/2021, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,29/09/2021, 14:00 Yn bresennol
08/10/2021, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,08/10/2021, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
05/11/2021, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,05/11/2021, 10:00 Yn bresennol
18/11/2021, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,18/11/2021, 10:00 Yn bresennol