Yn bresennol

Presenoldeb Roberts-Jones, Kath

Ystadegau mynychu Roberts-Jones, Kath
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:17
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   65%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   50% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):6   35%
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor:2

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor. Mae hyn yn cynnwys y cyfarfodydd lle mae statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys. SYLWCH: Mae nifer y cyfarfodydd yn gostwng yn awtomatig mmae mae cynghorydd yn rhoi “Ymddiheuriad yn sgil busnes arall y cyngor”..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
The number of meetings that the councillor could not attend due to other council business. These clashes are not included in the attendance summary statistics.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Roberts-Jones, Kath
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
Private meeting, 11/10/2021, 14:00 Disgwyliedig
22/10/2021, 09:30 Cyd-Bwyllgor Craffu Tyfu Canolbarth Cymru / Growing Mid Wales Joint Scrutiny Committee ,22/10/2021, 09:30 Yn bresennol
15/07/2021, 10:30 Cyngor Sir ,15/07/2021, 10:30 Yn bresennol
23/09/2021, 10:15 Cyngor Sir ,23/09/2021, 10:15 Yn bresennol
23/09/2021, 11:30 Cyngor Sir ,23/09/2021, 11:30 Yn bresennol
16/06/2021, 14:00 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,16/06/2021, 14:00 Yn bresennol
08/07/2021, 14:00 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,08/07/2021, 14:00 Absennol
14/07/2021, 14:00 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,14/07/2021, 14:00 Absennol
15/09/2021, 14:00 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,15/09/2021, 14:00 Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
22/09/2021, 13:00 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,22/09/2021, 13:00 Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
04/11/2021, 14:00 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,04/11/2021, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
10/06/2021, 15:30 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,10/06/2021, 15:30 Cafwyd Ymddiheuriad
12/07/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,12/07/2021, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
06/09/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,06/09/2021, 10:00 Yn bresennol
18/10/2021, 14:00 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,18/10/2021, 14:00 Yn bresennol
25/06/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gofal ,25/06/2021, 10:00 Yn bresennol
08/09/2021, 14:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gofal ,08/09/2021, 14:00 Yn bresennol
Private meeting, 19/10/2021, 13:00 Absennol
05/07/2021, 10:00 Pwyllgor Cyflogaeth ac Apeliadau ,05/07/2021, 10:00 Disgwyliedig
23/06/2021, 14:00 Pwyllgor Safonau ,23/06/2021, 14:00 Yn bresennol
13/10/2021, 14:00 Pwyllgor Safonau ,13/10/2021, 14:00 Yn bresennol