Yn bresennol

Presenoldeb Silk, Kathryn

Ystadegau mynychu Silk, Kathryn
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:10
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor. Mae hyn yn cynnwys y cyfarfodydd lle mae statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys. SYLWCH: Mae nifer y cyfarfodydd yn gostwng yn awtomatig mmae mae cynghorydd yn rhoi “Ymddiheuriad yn sgil busnes arall y cyngor”..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Silk, Kathryn
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
23/01/2020 Cyngor Sir ,23/01/2020 Yn bresennol
28/02/2020 Cyngor Sir ,28/02/2020 Yn bresennol
05/03/2020 Cyngor Sir ,05/03/2020 Yn bresennol
06/02/2020 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,06/02/2020 Yn bresennol
27/02/2020 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,27/02/2020 Yn bresennol
19/03/2020 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,19/03/2020 Yn bresennol
02/07/2020 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,02/07/2020 Yn bresennol
07/02/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,07/02/2020 Yn bresennol
18/03/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,18/03/2020 Yn bresennol
12/02/2020 Pwyllgor Safonau ,12/02/2020 Yn bresennol