Yn bresennol

Presenoldeb Thomas, David

Ystadegau mynychu Thomas, David
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:11
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 9   82%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   18%
Yn bresennol:2

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor. Mae hyn yn cynnwys y cyfarfodydd lle mae statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys. SYLWCH: Mae nifer y cyfarfodydd yn gostwng yn awtomatig mmae mae cynghorydd yn rhoi “Ymddiheuriad yn sgil busnes arall y cyngor”..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Presenoldeb, rhithiol
Nifer y cyfarfodydd yr oedd y cynghorydd wedi mynychu’n rhithiol mewn rôl oedd ar wahân i fod yn aelod o'r pwyllgor, er enghraifft presenoldeb gwirfoddol oherwydd diddordeb personol am bwnc a oedd yn cael ei drafod .
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Thomas, David
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
20/01/2022, 14:00 Capital Workstreams Working Group ,20/01/2022, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
24/02/2022, 10:30 Cyngor Sir ,24/02/2022, 10:30 Yn bresennol
03/03/2022, 12:00 Cyngor Sir ,03/03/2022, 12:00 Yn bresennol
26/05/2022, 10:30 Cyngor Sir ,26/05/2022, 10:30 Yn bresennol
20/01/2022, 10:00 Panel Cyllid ,20/01/2022, 10:00 Yn bresennol
02/02/2022, 14:00 Panel Cyllid ,02/02/2022, 14:00 Yn bresennol
14/02/2022, 14:00 Panel Cyllid ,14/02/2022, 14:00 Yn bresennol
23/06/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,23/06/2022, 10:00 Yn bresennol
21/01/2022, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,21/01/2022, 14:00 Yn bresennol
10/02/2022, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,10/02/2022, 10:00 Yn bresennol
13/06/2022, 12:30 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,13/06/2022, 12:30 Cafwyd Ymddiheuriad
24/06/2022, 10:30 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,24/06/2022, 10:30 Yn bresennol
17/06/2022, 13:00 Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi ,17/06/2022, 13:00 Yn bresennol