Yn bresennol

Presenoldeb Pritchard, Phil

Ystadegau mynychu Pritchard, Phil
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   71%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   75% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   29%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor. Mae hyn yn cynnwys y cyfarfodydd lle mae statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys. SYLWCH: Mae nifer y cyfarfodydd yn gostwng yn awtomatig mmae mae cynghorydd yn rhoi “Ymddiheuriad yn sgil busnes arall y cyngor”..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Pritchard, Phil
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
09/07/2019 Cabinet ,09/07/2019 Yn bresennol
11/07/2019 Cyngor Sir ,11/07/2019 Yn bresennol
10/10/2019 Cyngor Sir ,10/10/2019 Yn bresennol
24/06/2019 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,24/06/2019 Yn bresennol
20/08/2019 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,20/08/2019 Yn bresennol
14/10/2019 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,14/10/2019 Yn bresennol
17/07/2019 Pwyllgor Cyflogaeth ac Apeliadau ,17/07/2019 Yn bresennol
25/10/2019 Pwyllgor Cyflogaeth ac Apeliadau ,25/10/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
13/06/2019 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,13/06/2019 Absennol
04/07/2019 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,04/07/2019 Yn bresennol
01/08/2019 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,01/08/2019 Yn bresennol
22/08/2019 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,22/08/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
12/09/2019 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,12/09/2019 Yn bresennol
03/10/2019 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,03/10/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
24/10/2019 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,24/10/2019 Yn bresennol