Yn bresennol

Presenoldeb Harris, Rosemarie

Ystadegau mynychu Harris, Rosemarie
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:19
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 19   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor. Mae hyn yn cynnwys y cyfarfodydd lle mae statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys. SYLWCH: Mae nifer y cyfarfodydd yn gostwng yn awtomatig mmae mae cynghorydd yn rhoi “Ymddiheuriad yn sgil busnes arall y cyngor”..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Harris, Rosemarie
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
11/06/2021, 11:00 Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru / Growing Mid Wales Board ,11/06/2021, 11:00 Yn bresennol
21/09/2021, 14:00 Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru / Growing Mid Wales Board ,21/09/2021, 14:00 Yn bresennol
11/11/2021, 17:00 Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru / Growing Mid Wales Board ,11/11/2021, 17:00 Disgwyliedig
15/06/2021, 10:30 Cabinet ,15/06/2021, 10:30 Yn bresennol
22/06/2021, 10:30 Cabinet ,22/06/2021, 10:30 Yn bresennol
06/07/2021, 09:00 Cabinet ,06/07/2021, 09:00 Yn bresennol
13/07/2021, 10:30 Cabinet ,13/07/2021, 10:30 Yn bresennol
27/07/2021, 10:30 Cabinet ,27/07/2021, 10:30 Yn bresennol
14/09/2021, 10:30 Cabinet ,14/09/2021, 10:30 Yn bresennol
21/09/2021, 10:30 Cabinet ,21/09/2021, 10:30 Yn bresennol
28/09/2021, 10:30 Cabinet ,28/09/2021, 10:30 Yn bresennol
05/10/2021, 14:00 Cabinet ,05/10/2021, 14:00 Yn bresennol
12/10/2021, 10:30 Cabinet ,12/10/2021, 10:30 Yn bresennol
02/11/2021, 11:00 Cabinet ,02/11/2021, 11:00 Yn bresennol
09/11/2021, 10:00 Cabinet ,09/11/2021, 10:00 Yn bresennol
23/11/2021, 10:30 Cabinet ,23/11/2021, 10:30 Yn bresennol
26/11/2021, 14:00 Cabinet ,26/11/2021, 14:00 Yn bresennol
Private meeting, 14/06/2021, 10:00 Disgwyliedig
Private meeting, 19/07/2021, 10:00 Disgwyliedig
15/07/2021, 10:30 Cyngor Sir ,15/07/2021, 10:30 Yn bresennol
23/09/2021, 10:15 Cyngor Sir ,23/09/2021, 10:15 Yn bresennol
23/09/2021, 11:30 Cyngor Sir ,23/09/2021, 11:30 Yn bresennol
16/06/2021, 14:00 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,16/06/2021, 14:00 Disgwyliedig