Yn bresennol

Presenoldeb Van-Rees, Tim

Ystadegau mynychu Van-Rees, Tim
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:19
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 8   42%
Cafwyd Ymddiheuriad:9   82% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):11   58%
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor:3

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor. Mae hyn yn cynnwys y cyfarfodydd lle mae statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys. SYLWCH: Mae nifer y cyfarfodydd yn gostwng yn awtomatig mmae mae cynghorydd yn rhoi “Ymddiheuriad yn sgil busnes arall y cyngor”..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
The number of meetings that the councillor could not attend due to other council business. These clashes are not included in the attendance summary statistics.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Van-Rees, Tim
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
15/07/2021, 10:30 Cyngor Sir ,15/07/2021, 10:30 Yn bresennol
23/09/2021, 10:15 Cyngor Sir ,23/09/2021, 10:15 Yn bresennol
23/09/2021, 11:30 Cyngor Sir ,23/09/2021, 11:30 Yn bresennol
23/07/2021, 14:00 Pwyllgor Archwilio ,23/07/2021, 14:00 Disgwyliedig
30/07/2021, 10:00 Pwyllgor Archwilio ,30/07/2021, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
13/09/2021, 14:00 Pwyllgor Archwilio ,13/09/2021, 14:00 Yn bresennol
29/09/2021, 14:00 Pwyllgor Archwilio ,29/09/2021, 14:00 Yn bresennol
08/10/2021, 10:00 Pwyllgor Archwilio ,08/10/2021, 10:00 Yn bresennol
05/11/2021, 10:00 Pwyllgor Archwilio ,05/11/2021, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
18/11/2021, 10:00 Pwyllgor Archwilio ,18/11/2021, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
16/06/2021, 14:00 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,16/06/2021, 14:00 Yn bresennol
08/07/2021, 14:00 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,08/07/2021, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
14/07/2021, 14:00 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,14/07/2021, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
15/09/2021, 14:00 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,15/09/2021, 14:00 Absennol
22/09/2021, 13:00 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,22/09/2021, 13:00 Cafwyd Ymddiheuriad
04/11/2021, 14:00 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,04/11/2021, 14:00 Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
05/07/2021, 14:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,05/07/2021, 14:00 Absennol
14/09/2021, 16:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,14/09/2021, 16:00 Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
04/11/2021, 15:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,04/11/2021, 15:00 Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
16/06/2021, 09:00 Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi ,16/06/2021, 09:00 Yn bresennol
09/07/2021, 10:00 Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi ,09/07/2021, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
07/10/2021, 10:00 Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi ,07/10/2021, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
25/11/2021, 10:00 Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi ,25/11/2021, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad