Yn bresennol

Presenoldeb Williams, Huw

Ystadegau mynychu Williams, Huw
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 13   93%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   7%
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor. Mae hyn yn cynnwys y cyfarfodydd lle mae statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys. SYLWCH: Mae nifer y cyfarfodydd yn gostwng yn awtomatig mmae mae cynghorydd yn rhoi “Ymddiheuriad yn sgil busnes arall y cyngor”..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
The number of meetings that the councillor could not attend due to other council business. These clashes are not included in the attendance summary statistics.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Williams, Huw
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
30/04/2021, 15:00 Cyngor Sir ,30/04/2021, 15:00 Yn bresennol
13/05/2021, 10:30 Cyngor Sir ,13/05/2021, 10:30 Yn bresennol
15/07/2021, 10:30 Cyngor Sir ,15/07/2021, 10:30 Yn bresennol
23/09/2021, 10:15 Cyngor Sir ,23/09/2021, 10:15 Yn bresennol
23/09/2021, 11:30 Cyngor Sir ,23/09/2021, 11:30 Yn bresennol
29/04/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,29/04/2021, 10:00 Yn bresennol
13/05/2021, 14:00 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,13/05/2021, 14:00 Yn bresennol
20/05/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,20/05/2021, 10:00 Yn bresennol
01/07/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,01/07/2021, 10:00 Yn bresennol
29/07/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,29/07/2021, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
09/09/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,09/09/2021, 10:00 Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
30/09/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,30/09/2021, 10:00 Yn bresennol
16/06/2021, 09:00 Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi ,16/06/2021, 09:00 Yn bresennol
09/07/2021, 10:00 Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi ,09/07/2021, 10:00 Yn bresennol
07/10/2021, 10:00 Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi ,07/10/2021, 10:00 Yn bresennol