Yn bresennol

Presenoldeb Williams, Michael

Ystadegau mynychu Williams, Michael
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:13
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 12   92%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   8%
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
The number of meetings that the councillor attended in their capacity as member of that committee. PLEASE NOTE - to calculate a Councillor's total attendance "Apologies due to council business" needs to be added to the total for "Present as expected". The current system for collecting statistics does not allow this to happen automatically. Therefore when attendance statistics are presented to the Standards Committee who monitor Councillor attendances, a manual adjustment is undertaken.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
The number of meetings that the councillor could not attend due to other council business. These clashes are not included in the attendance summary statistics.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Williams, Michael
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
03/05/2019 Cyngor Sir ,03/05/2019 Yn bresennol
16/05/2019 Cyngor Sir ,16/05/2019 Yn bresennol
11/07/2019 Cyngor Sir ,11/07/2019 Yn bresennol
05/04/2019 Health and Care Scrutiny Committee ,05/04/2019 Yn bresennol
14/05/2019 Health and Care Scrutiny Committee ,14/05/2019 Yn bresennol
27/06/2019 Health and Care Scrutiny Committee ,27/06/2019 Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
09/05/2019 Pwyllgor Archwilio ,09/05/2019 Yn bresennol
16/05/2019 Pwyllgor Archwilio ,16/05/2019 Yn bresennol
07/08/2019 Pwyllgor Archwilio ,07/08/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
Private meeting, 30/08/2019 Yn bresennol
06/09/2019 Pwyllgor Archwilio ,06/09/2019 Yn bresennol
16/05/2019 Pwyllgor Cyflogaeth ac Apeliadau ,16/05/2019 Yn bresennol
17/07/2019 Pwyllgor Cyflogaeth ac Apeliadau ,17/07/2019 Yn bresennol
16/05/2019 Pwyllgor Deddf Trwyddedu 2003 ,16/05/2019 Yn bresennol