Yn bresennol

Presenoldeb Williams, Michael

Ystadegau mynychu Williams, Michael
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:11
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 9   82%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   18%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend in their capacity as member of that committee This only includes meetings for which the councillors actual attendance status is known. PLEASE NOTE: The number of meetings is automatically reduced for any meetings for which the councillor gives “Apologies due to other council business”.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Williams, Michael
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
10/10/2019 Cyngor Sir ,10/10/2019 Yn bresennol
20/12/2019 Cyngor Sir ,20/12/2019 Yn bresennol
26/09/2019 Health and Care Scrutiny Committee ,26/09/2019 Yn bresennol
18/10/2019 Health and Care Scrutiny Committee ,18/10/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
29/11/2019 Health and Care Scrutiny Committee ,29/11/2019 Yn bresennol
13/01/2020 Health and Care Scrutiny Committee ,13/01/2020 Yn bresennol
07/08/2019 Pwyllgor Archwilio ,07/08/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
Private meeting, 30/08/2019 Yn bresennol
06/09/2019 Pwyllgor Archwilio ,06/09/2019 Yn bresennol
19/12/2019 Pwyllgor Archwilio ,19/12/2019 Yn bresennol
25/10/2019 Pwyllgor Cyflogaeth ac Apeliadau ,25/10/2019 Yn bresennol