Yn bresennol

Presenoldeb Williams, Michael

Ystadegau mynychu Williams, Michael
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:11
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   91%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   9%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor. Mae hyn yn cynnwys y cyfarfodydd lle mae statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys. SYLWCH: Mae nifer y cyfarfodydd yn gostwng yn awtomatig mmae mae cynghorydd yn rhoi “Ymddiheuriad yn sgil busnes arall y cyngor”..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Presenoldeb, rhithiol
Nifer y cyfarfodydd yr oedd y cynghorydd wedi mynychu’n rhithiol mewn rôl oedd ar wahân i fod yn aelod o'r pwyllgor, er enghraifft presenoldeb gwirfoddol oherwydd diddordeb personol am bwnc a oedd yn cael ei drafod .
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Williams, Michael
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
20/01/2022, 14:00 Capital Workstreams Working Group ,20/01/2022, 14:00 Yn bresennol
24/02/2022, 10:30 Cyngor Sir ,24/02/2022, 10:30 Yn bresennol
03/03/2022, 12:00 Cyngor Sir ,03/03/2022, 12:00 Yn bresennol
26/05/2022, 10:30 Cyngor Sir ,26/05/2022, 10:30 Yn bresennol
24/01/2022, 14:00 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,24/01/2022, 14:00 Yn bresennol
01/02/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,01/02/2022, 10:00 Yn bresennol
02/03/2022, 14:00 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,02/03/2022, 14:00 Yn bresennol
01/02/2022, 14:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gofal ,01/02/2022, 14:00 Yn bresennol
02/03/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gofal ,02/03/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
21/01/2022, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,21/01/2022, 14:00 Yn bresennol
10/02/2022, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,10/02/2022, 10:00 Yn bresennol