Yn bresennol

Presenoldeb Davies, Aled

Ystadegau mynychu Davies, Aled
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:22
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 21   95%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   5%
Yn bresennol:7

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor. Mae hyn yn cynnwys y cyfarfodydd lle mae statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys. SYLWCH: Mae nifer y cyfarfodydd yn gostwng yn awtomatig mmae mae cynghorydd yn rhoi “Ymddiheuriad yn sgil busnes arall y cyngor”..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Davies, Aled
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
10/11/2020 Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru / Growing Mid Wales Board ,10/11/2020 Disgwyliedig
04/12/2020 Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru / Growing Mid Wales Board ,04/12/2020 Disgwyliedig
15/09/2020 Cabinet ,15/09/2020 Yn bresennol
29/09/2020 Cabinet ,29/09/2020 Yn bresennol
20/10/2020 Cabinet ,20/10/2020 Yn bresennol
03/11/2020 Cabinet ,03/11/2020 Yn bresennol
10/11/2020 Cabinet ,10/11/2020 Yn bresennol
24/11/2020 Cabinet ,24/11/2020 Yn bresennol
15/12/2020 Cabinet ,15/12/2020 Yn bresennol
23/12/2020 Cabinet ,23/12/2020 Yn bresennol
12/01/2021 Cabinet ,12/01/2021 Yn bresennol
Private meeting, 28/09/2020 Yn bresennol
Private meeting, 26/10/2020 Yn bresennol
Private meeting, 11/01/2021 Yn bresennol
24/09/2020 Cyngor Sir ,24/09/2020 Yn bresennol
26/11/2020 Cyngor Sir ,26/11/2020 Yn bresennol
28/09/2020 Panel Cyllid ,28/09/2020 Yn bresennol
29/10/2020 Panel Cyllid ,29/10/2020 Yn bresennol
01/12/2020 Panel Cyllid ,01/12/2020 Yn bresennol
17/12/2020 Panel Cyllid ,17/12/2020 Yn bresennol
Private meeting, 28/08/2020 Disgwyliedig
04/09/2020 Pwyllgor Archwilio ,04/09/2020 Yn bresennol
29/09/2020 Pwyllgor Archwilio ,29/09/2020 Yn bresennol
19/11/2020 Pwyllgor Archwilio ,19/11/2020 Yn bresennol
27/11/2020 Pwyllgor Archwilio ,27/11/2020 Disgwyliedig
10/12/2020 Pwyllgor Archwilio ,10/12/2020 Disgwyliedig
07/09/2020 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,07/09/2020 Yn bresennol
29/10/2020 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,29/10/2020 Yn bresennol
11/11/2020 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,11/11/2020 Yn bresennol
13/01/2021 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,13/01/2021 Yn bresennol
09/10/2020 Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi ,09/10/2020 Yn bresennol
25/11/2020 Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi ,25/11/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
03/12/2020 Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi ,03/12/2020 Yn bresennol
11/12/2020 Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi ,11/12/2020 Yn bresennol