Yn bresennol

Presenoldeb Davies, Aled

Ystadegau mynychu Davies, Aled
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:27
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 27   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor:1
Yn bresennol:8

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor. Mae hyn yn cynnwys y cyfarfodydd lle mae statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys. SYLWCH: Mae nifer y cyfarfodydd yn gostwng yn awtomatig mmae mae cynghorydd yn rhoi “Ymddiheuriad yn sgil busnes arall y cyngor”..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
The number of meetings that the councillor could not attend due to other council business. These clashes are not included in the attendance summary statistics.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Davies, Aled
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
26/05/2021, 17:30 Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru / Growing Mid Wales Board ,26/05/2021, 17:30 Yn bresennol
11/06/2021, 11:00 Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru / Growing Mid Wales Board ,11/06/2021, 11:00 Yn bresennol
21/09/2021, 14:00 Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru / Growing Mid Wales Board ,21/09/2021, 14:00 Yn bresennol
04/05/2021, 10:00 Cabinet ,04/05/2021, 10:00 Yn bresennol
18/05/2021, 10:30 Cabinet ,18/05/2021, 10:30 Yn bresennol
25/05/2021, 10:30 Cabinet ,25/05/2021, 10:30 Yn bresennol
15/06/2021, 10:30 Cabinet ,15/06/2021, 10:30 Yn bresennol
22/06/2021, 10:30 Cabinet ,22/06/2021, 10:30 Yn bresennol
06/07/2021, 09:00 Cabinet ,06/07/2021, 09:00 Yn bresennol
13/07/2021, 10:30 Cabinet ,13/07/2021, 10:30 Yn bresennol
27/07/2021, 10:30 Cabinet ,27/07/2021, 10:30 Yn bresennol
14/09/2021, 10:30 Cabinet ,14/09/2021, 10:30 Yn bresennol
21/09/2021, 10:30 Cabinet ,21/09/2021, 10:30 Yn bresennol
28/09/2021, 10:30 Cabinet ,28/09/2021, 10:30 Yn bresennol
05/10/2021, 14:00 Cabinet ,05/10/2021, 14:00 Yn bresennol
12/10/2021, 10:30 Cabinet ,12/10/2021, 10:30 Yn bresennol
Private meeting, 30/04/2021, 12:00 Yn bresennol
Private meeting, 14/06/2021, 10:00 Disgwyliedig
Private meeting, 19/07/2021, 10:00 Disgwyliedig
30/04/2021, 15:00 Cyngor Sir ,30/04/2021, 15:00 Yn bresennol
13/05/2021, 10:30 Cyngor Sir ,13/05/2021, 10:30 Yn bresennol
15/07/2021, 10:30 Cyngor Sir ,15/07/2021, 10:30 Yn bresennol
23/09/2021, 10:15 Cyngor Sir ,23/09/2021, 10:15 Yn bresennol
23/09/2021, 11:30 Cyngor Sir ,23/09/2021, 11:30 Yn bresennol
30/04/2021, 10:00 Panel Cyllid ,30/04/2021, 10:00 Disgwyliedig
28/05/2021, 10:00 Panel Cyllid ,28/05/2021, 10:00 Disgwyliedig
25/06/2021, 14:00 Panel Cyllid ,25/06/2021, 14:00 Yn bresennol
08/10/2021, 14:00 Panel Cyllid ,08/10/2021, 14:00 Yn bresennol
08/10/2021, 14:30 Panel Cyllid ,08/10/2021, 14:30 Yn bresennol
21/05/2021, 13:00 Pwyllgor Archwilio ,21/05/2021, 13:00 Disgwyliedig
23/07/2021, 14:00 Pwyllgor Archwilio ,23/07/2021, 14:00 Disgwyliedig
30/07/2021, 10:00 Pwyllgor Archwilio ,30/07/2021, 10:00 Yn bresennol
13/09/2021, 14:00 Pwyllgor Archwilio ,13/09/2021, 14:00 Yn bresennol
29/09/2021, 14:00 Pwyllgor Archwilio ,29/09/2021, 14:00 Disgwyliedig
08/10/2021, 10:00 Pwyllgor Archwilio ,08/10/2021, 10:00 Yn bresennol
12/05/2021, 14:00 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,12/05/2021, 14:00 Yn bresennol
16/06/2021, 14:00 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,16/06/2021, 14:00 Disgwyliedig
08/07/2021, 14:00 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,08/07/2021, 14:00 Yn bresennol
14/07/2021, 14:00 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,14/07/2021, 14:00 Yn bresennol
15/09/2021, 14:00 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,15/09/2021, 14:00 Yn bresennol
22/09/2021, 13:00 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,22/09/2021, 13:00 Yn bresennol
16/06/2021, 09:00 Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi ,16/06/2021, 09:00 Yn bresennol
09/07/2021, 10:00 Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi ,09/07/2021, 10:00 Yn bresennol
07/10/2021, 10:00 Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi ,07/10/2021, 10:00 Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor