Yn bresennol

Presenoldeb Davies, Aled

Ystadegau mynychu Davies, Aled
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:21
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 19   90%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   10%
Yn bresennol:6

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor. Mae hyn yn cynnwys y cyfarfodydd lle mae statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys. SYLWCH: Mae nifer y cyfarfodydd yn gostwng yn awtomatig mmae mae cynghorydd yn rhoi “Ymddiheuriad yn sgil busnes arall y cyngor”..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Davies, Aled
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
11/05/2020 Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru / Growing Mid Wales Board ,11/05/2020 Yn bresennol
21/01/2020 Cabinet ,21/01/2020 Yn bresennol
11/02/2020 Cabinet ,11/02/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
03/03/2020 Cabinet ,03/03/2020 Yn bresennol
05/05/2020 Cabinet ,05/05/2020 Yn bresennol
12/05/2020 Cabinet ,12/05/2020 Yn bresennol
19/05/2020 Cabinet ,19/05/2020 Yn bresennol
09/06/2020 Cabinet ,09/06/2020 Yn bresennol
16/06/2020 Cabinet ,16/06/2020 Yn bresennol
23/06/2020 Cabinet ,23/06/2020 Yn bresennol
Private meeting, 21/01/2020 Yn bresennol
Private meeting, 11/02/2020 Yn bresennol
Private meeting, 02/06/2020 Yn bresennol
Private meeting, 23/06/2020 Disgwyliedig
23/01/2020 Cyngor Sir ,23/01/2020 Yn bresennol
28/02/2020 Cyngor Sir ,28/02/2020 Yn bresennol
05/03/2020 Cyngor Sir ,05/03/2020 Yn bresennol
13/01/2020 Economy, Residents, Communities and Governance Scrutiny Committee ,13/01/2020 Yn bresennol
29/01/2020 Economy, Residents, Communities and Governance Scrutiny Committee ,29/01/2020 Yn bresennol
22/01/2020 Learning and Skills Scrutiny Committee ,22/01/2020 Yn bresennol
30/01/2020 Learning and Skills Scrutiny Committee ,30/01/2020 Yn bresennol
02/03/2020 Learning and Skills Scrutiny Committee ,02/03/2020 Yn bresennol
13/05/2020 Learning and Skills Scrutiny Committee ,13/05/2020 Disgwyliedig
26/05/2020 Learning and Skills Scrutiny Committee ,26/05/2020 Disgwyliedig
05/06/2020 Learning and Skills Scrutiny Committee ,05/06/2020 Yn bresennol
15/06/2020 Learning and Skills Scrutiny Committee ,15/06/2020 Disgwyliedig
22/06/2020 Learning and Skills Scrutiny Committee ,22/06/2020 Disgwyliedig
Private meeting, 22/01/2020 Disgwyliedig
07/02/2020 Pwyllgor Archwilio ,07/02/2020 Yn bresennol
04/06/2020 Pwyllgor Archwilio ,04/06/2020 Yn bresennol
13/02/2020 Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi ,13/02/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
13/03/2020 Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi ,13/03/2020 Yn bresennol
26/06/2020 Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi ,26/06/2020 Yn bresennol