Yn bresennol

Presenoldeb Evans, David

Ystadegau mynychu Evans, David
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:10
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor. Mae hyn yn cynnwys y cyfarfodydd lle mae statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys. SYLWCH: Mae nifer y cyfarfodydd yn gostwng yn awtomatig mmae mae cynghorydd yn rhoi “Ymddiheuriad yn sgil busnes arall y cyngor”..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
The number of meetings that the councillor could not attend due to other council business. These clashes are not included in the attendance summary statistics.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Evans, David
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
23/01/2020 Cyngor Sir ,23/01/2020 Yn bresennol
28/02/2020 Cyngor Sir ,28/02/2020 Yn bresennol
05/03/2020 Cyngor Sir ,05/03/2020 Yn bresennol
29/01/2020 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,29/01/2020 Yn bresennol
24/02/2020 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,24/02/2020 Yn bresennol
18/05/2020 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,18/05/2020 Disgwyliedig
01/06/2020 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,01/06/2020 Yn bresennol
18/06/2020 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,18/06/2020 Yn bresennol
02/07/2020 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,02/07/2020 Yn bresennol
16/07/2020 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,16/07/2020 Yn bresennol
07/02/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,07/02/2020 Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
18/03/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,18/03/2020 Yn bresennol