Yn bresennol

Presenoldeb Davies, Sandra

Ystadegau mynychu Davies, Sandra
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:13
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   85%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   15%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor. Mae hyn yn cynnwys y cyfarfodydd lle mae statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys. SYLWCH: Mae nifer y cyfarfodydd yn gostwng yn awtomatig mmae mae cynghorydd yn rhoi “Ymddiheuriad yn sgil busnes arall y cyngor”..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Davies, Sandra
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
23/01/2020 Cyngor Sir ,23/01/2020 Yn bresennol
28/02/2020 Cyngor Sir ,28/02/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
05/03/2020 Cyngor Sir ,05/03/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
30/01/2020 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,30/01/2020 Yn bresennol
02/03/2020 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,02/03/2020 Yn bresennol
13/05/2020 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,13/05/2020 Yn bresennol
26/05/2020 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,26/05/2020 Yn bresennol
05/06/2020 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,05/06/2020 Yn bresennol
15/06/2020 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,15/06/2020 Yn bresennol
22/06/2020 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,22/06/2020 Yn bresennol
06/07/2020 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,06/07/2020 Yn bresennol
07/02/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,07/02/2020 Yn bresennol
18/03/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,18/03/2020 Yn bresennol