Yn bresennol

Presenoldeb Alexander, Myfanwy

Ystadegau mynychu Alexander, Myfanwy
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 12   86%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   14%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor. Mae hyn yn cynnwys y cyfarfodydd lle mae statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys. SYLWCH: Mae nifer y cyfarfodydd yn gostwng yn awtomatig mmae mae cynghorydd yn rhoi “Ymddiheuriad yn sgil busnes arall y cyngor”..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Alexander, Myfanwy
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
11/02/2020 Cabinet ,11/02/2020 Yn bresennol
03/03/2020 Cabinet ,03/03/2020 Yn bresennol
05/05/2020 Cabinet ,05/05/2020 Yn bresennol
12/05/2020 Cabinet ,12/05/2020 Yn bresennol
19/05/2020 Cabinet ,19/05/2020 Yn bresennol
09/06/2020 Cabinet ,09/06/2020 Yn bresennol
16/06/2020 Cabinet ,16/06/2020 Yn bresennol
23/06/2020 Cabinet ,23/06/2020 Yn bresennol
14/07/2020 Cabinet ,14/07/2020 Yn bresennol
23/01/2020 Cyngor Sir ,23/01/2020 Yn bresennol
28/02/2020 Cyngor Sir ,28/02/2020 Yn bresennol
05/03/2020 Cyngor Sir ,05/03/2020 Yn bresennol
27/01/2020 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gofal ,27/01/2020 Disgwyliedig
24/02/2020 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gofal ,24/02/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
15/05/2020 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gofal ,15/05/2020 Yn bresennol
10/06/2020 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gofal ,10/06/2020 Disgwyliedig
25/06/2020 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gofal ,25/06/2020 Cafwyd Ymddiheuriad