Yn bresennol

Presenoldeb Alexander, Myfanwy

Ystadegau mynychu Alexander, Myfanwy
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:13
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   85%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   15%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor. Mae hyn yn cynnwys y cyfarfodydd lle mae statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys. SYLWCH: Mae nifer y cyfarfodydd yn gostwng yn awtomatig mmae mae cynghorydd yn rhoi “Ymddiheuriad yn sgil busnes arall y cyngor”..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Alexander, Myfanwy
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
18/06/2019 Cabinet ,18/06/2019 Yn bresennol
09/07/2019 Cabinet ,09/07/2019 Yn bresennol
30/07/2019 Cabinet ,30/07/2019 Yn bresennol
03/09/2019 Cabinet ,03/09/2019 Yn bresennol
17/09/2019 Cabinet ,17/09/2019 Yn bresennol
08/10/2019 Cabinet ,08/10/2019 Yn bresennol
05/11/2019 Cabinet ,05/11/2019 Yn bresennol
11/07/2019 Cyngor Sir ,11/07/2019 Yn bresennol
10/10/2019 Cyngor Sir ,10/10/2019 Yn bresennol
26/09/2019 Health and Care Scrutiny Committee ,26/09/2019 Yn bresennol
18/10/2019 Health and Care Scrutiny Committee ,18/10/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
08/07/2019 Learning and Skills Scrutiny Committee ,08/07/2019 Yn bresennol
19/07/2019 Learning and Skills Scrutiny Committee ,19/07/2019 Cafwyd Ymddiheuriad