Agenda item

Adolygu trwydded

Ystyried cais i adolygu’r trwydded safle yn y Seven Stars, Aberedw, Llanfair-ym-Muallt, Powys, LD2 3UW

Dogfennau ategol: