Agenda item

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig Drafft 2021-2026 a Chyllideb Drafft 2021-22 a Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2021-2031

Ystyried Strategaeth Ariannol Tymor Canolig Drafft 2021-2026 a Chyllideb Drafft 2021-22 a Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2021-2031.

Dogfennau ategol: