Agenda item

Datganiad Cyfrifon a Datganiad Llywodraethu Blynyddol

I ystyried y canlynol:

 

·         Adroddiad Pennaeth Gwasanaethau Ariannol

·         Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar Archwiliad o Ddatganiadau Ariannol – Cyngor Sir Powys

·         Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar Archwiliad o Ddatganiadau Ariannol – Cronfa Bensiwn Powys.

·         Llythyr Sylwadau ar gyfer Cyngor Sir Powys 

·         Llythyr Sylwadau ar gyfer Cronfa Bensiwn Powys.

·         Datganiad Cyfrifon 2018-19 – Cyngor Sir Powys.

·         Datganiad Cyfrifon 2018-19 – Cronfa Bensiwn Powys.

·         Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2018-19

 

Dogfennau ategol: