Agenda item

Cofnodion Is-bwyllgorau

I awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion yr Is-bwyllgorau canlynol:

 

21 Tachwedd 2018  Is-bwyllgor llunio rhestr fer

11 Rhagfyr 2018      Is-bwyllgor Penodi 

10 Ionawr 2019        Is-bwyllgor llunio rhestr fer

14 Ionawr 2019        Is-bwyllgor llunio rhestr fer

15 Ionawr 2019        Is-bwyllgor llunio rhestr fer

21 Ionawr 2019        Is-bwyllgor llunio rhestr fer

4 Chwefror 2019      Is-bwyllgor Penodi 

5 Chwefror 2019      Is-bwyllgor Penodi 

6 Chwefror 2019      Is-bwyllgor Penodi  

3 Ebrill 2019              Is-bwyllgor llunio rhestr fer

15 Ebrill 2019           Is-bwyllgor Penodi  

 

Dogfennau ategol: