Agenda item

Dyraniadau, etholiadau a phenodiadau sydd angen eu gwneud yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor

I ystyried adroddiad y Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd.

Dogfennau ategol: