Pori cyfarfodydd

Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet

This page lists the meetings for Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet.

Cyfarfodydd
  • 10 Rhag 2019 - Question from County Councillor Karen Laurie-Parry Subject: Social Housing Grants
  • 4 Rhag 2019 - Question from: County Councillor Matthew Dorrance Subject: Implementation of Stonewall Cymru Recommendations
  • 29 Tach 2019 - Question from: County Councillor Matthew Dorrance Subject: 75th Anniversary Celebrations of VE Day
  • 26 Tach 2019 - Question from: County Councillor Matthew Dorrance Subject: Housing
  • 22 Tach 2019 - Question from County Councillor Matthew Dorrance Subject: Schools Funding Formula
  • 21 Tach 2019 - Question from: County Councillor Jackie Charlton Subject: Accessibility at Waste Sites
  • 20 Tach 2019 - Question from: County Councillor Matthew Dorrance Subject: Public Transport
  • 19 Tach 2019 - Question from County Councillor Matthew Dorrance Subject: Breakfast Clubs
  • 19 Tach 2019 - Question from: County Councillor Matthew Dorrance Subject:Unemployment in Powys
  • 1 Tach 2019 - Question from: County Councillor Karen Laurie-Parry Subject: Y Gaer

Gwybodaeth ynghylch Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet

Mae’r dudalen hon yn cynnwys cyhoeddiad o’r cwestiynau ac ymatebion ‘Cwestiwn ar Unrhyw Adeg’.  Rheolir y broses hon gan Gyfansoddiad Cyngor Sir Powys (Adran 4).

 

Yr egwyddor yw y gall unrhyw Gynghorydd ofyn cwestiwn i Aelod Portffolio’r Cabinet mewn perthynas â materion polisi neu i’r Pennaeth Gwasanaeth perthnasol am faterion gweithredol, ar unrhyw adeg, a bod ymateb ffurfiol gan Aelod y Cabinet neu’r Pennaeth Gwasanaethau yn cael ei roi a’i gyhoeddi o fewn 10 diwrnod gwaith.

 

Nid Pwyllgor yw hwn ac ni chynhelir cyfarfodydd, defnyddir y gair “cofnodion” i ddisgrifio’r ddogfen a ddefnyddir i gyhoeddi’r ymatebion.

 

Mae’r dyddiadau uchod yn nodi’r dyddiad yr anfonir y cwestiwn at Aelod y Cabinet / Pennaeth Gwasanaeth yn gofyn am ymateb.