Pori cyfarfodydd

Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet

This page lists the meetings for Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet.

Cyfarfodydd
 • 25 Maw 2020 - Question from: County Councillor Gareth Ratcliffe Subject: Residents parking and Hay parking issues
 • 22 Maw 2020 - Question from: County Councillor Elwyn Vaughan Subject: Hospitality sector and Corovirus
 • 18 Maw 2020 - Question from County Councilor Matthew Dorrance Subject: Support for Residents
 • 16 Maw 2020 - Question from County Councillor Kathryn Silk Subject: Sandbags
 • 16 Maw 2020 - Question from County Councillor Matthew Dorrance Subject: Council response to Covid 19
 • 16 Maw 2020 - Question from County Councillor Matthew Dorrance Subject: Council Response to Covid 19 Support for Food Banks
 • 13 Maw 2020 - Question from County Councillor Gareth Ratcliffe Subject: 20 MPH zone Hay-on-Wye
 • 10 Maw 2020 - Question from County Councillor Elwyn Vaughan Subject: Urdd
 • 9 Maw 2020 - Question from County Councillor Gareth Ratcliffe Subject: Support for events
 • 6 Maw 2020 - Question from County Councillor Matthew Dorrance Subject: Transforming Towns Project
 • 6 Maw 2020 - Question from County Councillor David Selby Subject: Llanidloes Road Improvements
 • 11 Chwe 2020 - Question from County Councillor Matthew Dorrance Subject: Council Houses
 • 6 Chwe 2020 - Question from County Councillor Elwyn Vaughan Subject: Cleaning Contract
 • 4 Chwe 2020 - Question from County Councillor Matthew Dorrance Subject: Public Toilets
 • 4 Chwe 2020 - Question from County Councillor Matthew Dorrance Subject School Dinner Debt

Gwybodaeth ynghylch Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet

Mae’r dudalen hon yn cynnwys cyhoeddiad o’r cwestiynau ac ymatebion ‘Cwestiwn ar Unrhyw Adeg’.  Rheolir y broses hon gan Gyfansoddiad Cyngor Sir Powys (Adran 4).

 

Yr egwyddor yw y gall unrhyw Gynghorydd ofyn cwestiwn i Aelod Portffolio’r Cabinet mewn perthynas â materion polisi neu i’r Pennaeth Gwasanaeth perthnasol am faterion gweithredol, ar unrhyw adeg, a bod ymateb ffurfiol gan Aelod y Cabinet neu’r Pennaeth Gwasanaethau yn cael ei roi a’i gyhoeddi o fewn 10 diwrnod gwaith.

 

Nid Pwyllgor yw hwn ac ni chynhelir cyfarfodydd, defnyddir y gair “cofnodion” i ddisgrifio’r ddogfen a ddefnyddir i gyhoeddi’r ymatebion.

 

Mae’r dyddiadau uchod yn nodi’r dyddiad yr anfonir y cwestiwn at Aelod y Cabinet / Pennaeth Gwasanaeth yn gofyn am ymateb.