Pori cyfarfodydd

Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Benaethiaid Gwasanaeth

This page lists the meetings for Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Benaethiaid Gwasanaeth.

Cyfarfodydd
 • 1 Maw 2021 - County Councillor Gareth Ratcliffe Subject: Removal of Members’ support
 • 28 Ion 2021 - County Councillor Roger Williams Subject: Numbers of Looked After Children in Powys
 • 26 Ion 2021 - County Councillor Elwyn Vaughan Subject: Newtown Bridge
 • 26 Ion 2021 - County Councillor Elwyn Vaughan Subject: Rates liabilities
 • 11 Ion 2021 - County Councillor Elwyn Vaughan Subject: SWAP [South West Audit Partnership] internal audit services
 • 14 Rhag 2020 - County Councillor Roger Williams Subject: Professional workers
 • 10 Rhag 2020 - County Councillor David Jones Subject: Charges to Trunk Road Agency
 • 7 Rhag 2020 - County Councillor Emily Durrant Subject: Indoor Poultry units [IPUs]
 • 26 Hyd 2020 - Question from County Councillor Elwyn Vaughan Subject: Ladywell House - lettings and income
 • 26 Hyd 2020 - Question from County Councillor Elwyn Vaughan Subject: Ladywell House
 • 9 Medi 2020 - Question from County Councillor Roger Williams Subject: Injurious Plants
 • 17 Gorff 2020 - Question from County Councillor Elwyn Vaughan Subject: Property renaming fee
 • 6 Maw 2020 - Question from County Councillor Gareth Ratcliffe Subject: Library Service
 • 3 Chwe 2020 - Question to Head of Service from County Councillor David Selby Subject: Planning Service
 • 21 Tach 2019 - Question From: County Councillor Jackie Charlton Subject: Road Traffic Orders

Gwybodaeth ynghylch Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Benaethiaid Gwasanaeth

Mae’r dudalen hon yn cynnwys cyhoeddiad o’r cwestiynau ac ymatebion ‘Cwestiwn ar Unrhyw Adeg’.  Rheolir y broses hon gan Gyfansoddiad Cyngor Sir Powys (Adran 4).

 

Yr egwyddor yw y gall unrhyw Gynghorydd ofyn cwestiwn i Aelod Portffolio’r Cabinet mewn perthynas â materion polisi neu i’r Pennaeth Gwasanaeth perthnasol am faterion gweithredol, ar unrhyw adeg, a bod ymateb ffurfiol gan Aelod y Cabinet neu’r Pennaeth Gwasanaethau yn cael ei roi a’i gyhoeddi o fewn 10 diwrnod gwaith.

 

Nid Pwyllgor yw hwn ac ni chynhelir cyfarfodydd, defnyddir y gair “cofnodion” i ddisgrifio’r ddogfen a ddefnyddir i gyhoeddi’r ymatebion.

 

Mae’r dyddiadau uchod yn nodi’r dyddiad yr anfonir y cwestiwn at Aelod y Cabinet / Pennaeth Gwasanaeth yn gofyn am ymateb.