Pori cyfarfodydd

Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Benaethiaid Gwasanaeth

This page lists the meetings for Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Benaethiaid Gwasanaeth.

Cyfarfodydd
 • 19 Awst 2021 - County Councillor Jackie Charlton Subject: Tetra cartons
 • 16 Awst 2021 - County Councillor Elwyn Vaughan Subject: Fire control at waste facility
 • 2 Meh 2021 - County Councillor Roger Williams Subject: Looked after children
 • 15 Ebr 2021 - County Councillor Roger Williams Subject: Sewage Facilities
 • 17 Maw 2021 - County Councillor Elwyn Vaughan Subject: Track Trace Protect
 • 16 Maw 2021 - County Councillor Liz Rijnenberg Subject: School repairs
 • 16 Maw 2021 - County Councillor Gareth Ratcliffe Subject: Garden waste collections in Powys
 • 11 Maw 2021 - County Councillor Matthew Dorrance Subject: Electoral registrations
 • 1 Maw 2021 - County Councillor Gareth Ratcliffe Subject: Removal of Members’ support
 • 28 Ion 2021 - County Councillor Roger Williams Subject: Numbers of Looked After Children in Powys
 • 26 Ion 2021 - County Councillor Elwyn Vaughan Subject: Newtown Bridge
 • 26 Ion 2021 - County Councillor Elwyn Vaughan Subject: Rates liabilities
 • 11 Ion 2021 - County Councillor Elwyn Vaughan Subject: SWAP [South West Audit Partnership] internal audit services
 • 14 Rhag 2020 - County Councillor Roger Williams Subject: Professional workers
 • 10 Rhag 2020 - County Councillor David Jones Subject: Charges to Trunk Road Agency

Gwybodaeth ynghylch Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Benaethiaid Gwasanaeth

Mae’r dudalen hon yn cynnwys cyhoeddiad o’r cwestiynau ac ymatebion ‘Cwestiwn ar Unrhyw Adeg’.  Rheolir y broses hon gan Gyfansoddiad Cyngor Sir Powys (Adran 4).

 

Yr egwyddor yw y gall unrhyw Gynghorydd ofyn cwestiwn i Aelod Portffolio’r Cabinet mewn perthynas â materion polisi neu i’r Pennaeth Gwasanaeth perthnasol am faterion gweithredol, ar unrhyw adeg, a bod ymateb ffurfiol gan Aelod y Cabinet neu’r Pennaeth Gwasanaethau yn cael ei roi a’i gyhoeddi o fewn 10 diwrnod gwaith.

 

Nid Pwyllgor yw hwn ac ni chynhelir cyfarfodydd, defnyddir y gair “cofnodion” i ddisgrifio’r ddogfen a ddefnyddir i gyhoeddi’r ymatebion.

 

Mae’r dyddiadau uchod yn nodi’r dyddiad yr anfonir y cwestiwn at Aelod y Cabinet / Pennaeth Gwasanaeth yn gofyn am ymateb.