Pori cyfarfodydd

Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet

This page lists the meetings for Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet.

Cyfarfodydd
 • 2 Maw 2021 - County Councillor James Gibson-Watt Subject: Sewerage Charges to Powys residents
 • 2 Maw 2021 - County Councillor Emily Durrant Subject: Access to HWRC facilities
 • 1 Maw 2021 - County Councillor John Morris Subject: School Closures
 • 1 Maw 2021 - County Councillor David Selby Subject: Housing applications
 • 19 Chwe 2021 - County Councillor Gareth Ratcliffe Subject: National business over local business - is this good use of the Powys Pound?
 • 12 Chwe 2021 - Question from County Councillor Jon Williams Subject: Waste and Recycling
 • 12 Chwe 2021 - Question from County Councillor Jon Williams Subject: Gritting
 • 10 Chwe 2021 - Question from County Councillor Roger Williams Live Learning
 • 3 Chwe 2021 - Question from Councillor Liz Rijnenberg Brecon Schools Transformation: public influence and engagement.
 • 1 Chwe 2021 - County Councillor Elwyn Vaughan: Welshpool Playing Field
 • 1 Chwe 2021 - Question from County Councillor Matthew Dorrance
 • 1 Chwe 2021 - Question from County Councillor Gareth Ratcliffe Support for Residents
 • 28 Ion 2021 - County Councillor Gareth Ratcliffe Subject: Dog fouling
 • 26 Ion 2021 - County Councillor Karen Laurie-Parry: Quarrying on Private Land
 • 25 Ion 2021 - County Councillor Stephen Hayes Subject: Notification to ward members of changes to planning applications between submission and determination

Gwybodaeth ynghylch Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet

Mae’r dudalen hon yn cynnwys cyhoeddiad o’r cwestiynau ac ymatebion ‘Cwestiwn ar Unrhyw Adeg’.  Rheolir y broses hon gan Gyfansoddiad Cyngor Sir Powys (Adran 4).

 

Yr egwyddor yw y gall unrhyw Gynghorydd ofyn cwestiwn i Aelod Portffolio’r Cabinet mewn perthynas â materion polisi neu i’r Pennaeth Gwasanaeth perthnasol am faterion gweithredol, ar unrhyw adeg, a bod ymateb ffurfiol gan Aelod y Cabinet neu’r Pennaeth Gwasanaethau yn cael ei roi a’i gyhoeddi o fewn 10 diwrnod gwaith.

 

Nid Pwyllgor yw hwn ac ni chynhelir cyfarfodydd, defnyddir y gair “cofnodion” i ddisgrifio’r ddogfen a ddefnyddir i gyhoeddi’r ymatebion.

 

Mae’r dyddiadau uchod yn nodi’r dyddiad yr anfonir y cwestiwn at Aelod y Cabinet / Pennaeth Gwasanaeth yn gofyn am ymateb.