Pori cyfarfodydd

Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet

This page lists the meetings for Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet.

Cyfarfodydd
 • 22 Mai 2020 - Question from County Councillor Beverley Baynham Subject: Housing Tenants Routine Repairs in Lockdown
 • 22 Mai 2020 - Question from County Councillor Beverley Baynham Subject: Contracts Awarded to Companies Outside of Powys
 • 20 Mai 2020 - Question from County Councillor Elwyn Vaughan Subject: HOWPS
 • 20 Mai 2020 - Question from County Councillor Elwyn Vaughan Subject: HOWPS
 • 20 Mai 2020 - Question from County Councillor Elwyn Vaughan Subject: HOWPS
 • 18 Mai 2020 - Question from County Councillor Matthew Dorrance Subject: Support for businesses
 • 18 Mai 2020 - Question from County Councillor Matthew Dorrance Subject: Free School Meal Vouchers
 • 18 Mai 2020 - Question from County Councillor Matthew Dorrance Subject: Free school meals/Digital exclusion
 • 14 Mai 2020 - Question from County Councillor Matthew Dorrance Subject: Vermin Control
 • 11 Mai 2020 - Question from Councillor Liz Rijnenberg Subject : Continuity post pandemic - Homelessness
 • 7 Mai 2020 - Question from Councillor Gareth Ratcliffe Subject: Loss of Allotment space in Hay
 • 7 Mai 2020 - Question from County Councillor Gareth Ratcliffe Subject: Personal Data Breaches
 • 7 Mai 2020 - Question from Councillor Matthew Dorrance Subject: Furloughing staff during the COVID-19 pandemic
 • 30 Ebr 2020 - Question from County Councillor Gareth Ratcliffe Subject: Household Waste Recycling Centres
 • 30 Ebr 2020 - Question from County Councillor Pete Roberts Subject: Weed Control

Gwybodaeth ynghylch Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet

Mae’r dudalen hon yn cynnwys cyhoeddiad o’r cwestiynau ac ymatebion ‘Cwestiwn ar Unrhyw Adeg’.  Rheolir y broses hon gan Gyfansoddiad Cyngor Sir Powys (Adran 4).

 

Yr egwyddor yw y gall unrhyw Gynghorydd ofyn cwestiwn i Aelod Portffolio’r Cabinet mewn perthynas â materion polisi neu i’r Pennaeth Gwasanaeth perthnasol am faterion gweithredol, ar unrhyw adeg, a bod ymateb ffurfiol gan Aelod y Cabinet neu’r Pennaeth Gwasanaethau yn cael ei roi a’i gyhoeddi o fewn 10 diwrnod gwaith.

 

Nid Pwyllgor yw hwn ac ni chynhelir cyfarfodydd, defnyddir y gair “cofnodion” i ddisgrifio’r ddogfen a ddefnyddir i gyhoeddi’r ymatebion.

 

Mae’r dyddiadau uchod yn nodi’r dyddiad yr anfonir y cwestiwn at Aelod y Cabinet / Pennaeth Gwasanaeth yn gofyn am ymateb.