Pori cyfarfodydd

Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet

This page lists the meetings for Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet.

Cyfarfodydd
 • 21 Meh 2021 - County Councillor Gareth Ratcliffe Subject: The future of our town centres community
 • 15 Meh 2021 - County Counillor Gareth Ratcliffe: Allocation of the proceeds of sales of Coucnil property
 • 11 Meh 2021 - County Councillor Pete Roberts Subject: Allegations of sexual abuse and harassment at Powys High Schools
 • 11 Meh 2021 - County Councillor James Gibson-Watt Subject: Safeguarding in Powys schools
 • 9 Meh 2021 - County Councillor Jackie Charlton Subject: Potential school closures and consultation with learners
 • 8 Meh 2021 - County Councillor Matthew Dorrance Subject: Rural schools
 • 2 Meh 2021 - County Councillor Roger Williams Subject: Post 16 Education
 • 21 Mai 2021 - County Councillor Kathryn Silk Subject: Looked after children
 • 21 Mai 2021 - County Councillor Matthew Dorrance Subject: Child poverty in Powys
 • 21 Mai 2021 - County Councillor Kathryn Silk Subject: Waste plastics recycling or safe disposal
 • 17 Mai 2021 - County Councillor Gareth Ratcliffe Subject: Community Renewal Fund
 • 14 Mai 2021 - County Councillor Matthew Dorrance Subject: Homeless and housing strategy
 • 14 Mai 2021 - County Councillor Gareth Ratcliffe Subject: Covid19 restriction guidance
 • 14 Mai 2021 - County Councillor Kelvyn Curry Subject: School transport Rhayader-Llanidloes
 • 13 Mai 2021 - County Councillor Matthew Dorrance Subject: Children services performance targets

Gwybodaeth ynghylch Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet

Mae’r dudalen hon yn cynnwys cyhoeddiad o’r cwestiynau ac ymatebion ‘Cwestiwn ar Unrhyw Adeg’.  Rheolir y broses hon gan Gyfansoddiad Cyngor Sir Powys (Adran 4).

 

Yr egwyddor yw y gall unrhyw Gynghorydd ofyn cwestiwn i Aelod Portffolio’r Cabinet mewn perthynas â materion polisi neu i’r Pennaeth Gwasanaeth perthnasol am faterion gweithredol, ar unrhyw adeg, a bod ymateb ffurfiol gan Aelod y Cabinet neu’r Pennaeth Gwasanaethau yn cael ei roi a’i gyhoeddi o fewn 10 diwrnod gwaith.

 

Nid Pwyllgor yw hwn ac ni chynhelir cyfarfodydd, defnyddir y gair “cofnodion” i ddisgrifio’r ddogfen a ddefnyddir i gyhoeddi’r ymatebion.

 

Mae’r dyddiadau uchod yn nodi’r dyddiad yr anfonir y cwestiwn at Aelod y Cabinet / Pennaeth Gwasanaeth yn gofyn am ymateb.