Pori cyfarfodydd

Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet

This page lists the meetings for Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet.

Cyfarfodydd
 • 17 Medi 2020 - Question from County Councillor Roger Williams Subject: New Improvement Boards
 • 16 Medi 2020 - Question from County Councillor Matthew Dorrance Subject: Covid 19 testing in Schools
 • 15 Medi 2020 - Question from County Councillor Gareth Ratcliffe Subject: Baby Loss Awareness Week
 • 11 Medi 2020 - Question from County Councillor Elwyn Vaughan Subject: Planning in Powys
 • 11 Medi 2020 - Question from County Councillor Gareth Ratcliffe Subject: Local lockdown
 • 11 Medi 2020 - County Councillor Gareth Ratcliffe Subject: Clean roads and pavements
 • 11 Medi 2020 - Question from County Councillor Karen Laurie-Parry Subject: Community Gain
 • 11 Medi 2020 - Question from County Councillor Jackie Charlton Subject: Large recycling bins in car parks
 • 8 Medi 2020 - Question from County Councillor Roger Williams Subject: New Improvement Boards
 • 8 Medi 2020 - Special title - Question from County Councillor Matthew Dorrance Subject: Coronavirus cases in Powys
 • 4 Medi 2020 - Question from County Councillor Liz Rijnenberg Subject: Town Centre Property Investment Fund
 • 2 Medi 2020 - Question from County Councillor Kathryn Silk Subject: Electric charging points
 • 1 Medi 2020 - Question from County Councillor Jackie Charlton Subject: Climate Emergency costs
 • 28 Awst 2020 - Question from County Councillor Roger Williams Subject: Improvement Boards
 • 28 Awst 2020 - Question from: County Councillor Iain McIntosh Subject: Internet Connectivity in Powys

Gwybodaeth ynghylch Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet

Mae’r dudalen hon yn cynnwys cyhoeddiad o’r cwestiynau ac ymatebion ‘Cwestiwn ar Unrhyw Adeg’.  Rheolir y broses hon gan Gyfansoddiad Cyngor Sir Powys (Adran 4).

 

Yr egwyddor yw y gall unrhyw Gynghorydd ofyn cwestiwn i Aelod Portffolio’r Cabinet mewn perthynas â materion polisi neu i’r Pennaeth Gwasanaeth perthnasol am faterion gweithredol, ar unrhyw adeg, a bod ymateb ffurfiol gan Aelod y Cabinet neu’r Pennaeth Gwasanaethau yn cael ei roi a’i gyhoeddi o fewn 10 diwrnod gwaith.

 

Nid Pwyllgor yw hwn ac ni chynhelir cyfarfodydd, defnyddir y gair “cofnodion” i ddisgrifio’r ddogfen a ddefnyddir i gyhoeddi’r ymatebion.

 

Mae’r dyddiadau uchod yn nodi’r dyddiad yr anfonir y cwestiwn at Aelod y Cabinet / Pennaeth Gwasanaeth yn gofyn am ymateb.