Pori cyfarfodydd

Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet

This page lists the meetings for Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet.

Cyfarfodydd
 • 19 Hyd 2021 - County Councillor Karl Lewis Subject: Number of people accommodated in the Chamber, County Hall
 • 18 Hyd 2021 - County Councillor Gareth Ratcliffe Subject: Gwernyfed High School
 • 14 Hyd 2021 - County Councillor Jeremy Pugh: Mid Wales Growth Deal
 • 13 Hyd 2021 - County Councillor Jake Berriman Subject: Planning services
 • 13 Hyd 2021 - County Councillor Jake Berriman Subject: Growing Mid-Wales scrutiny
 • 13 Hyd 2021 - County Councillor James Gibson-Watt Subject: City of Culture 2025
 • 11 Hyd 2021 - County Councillor Jackie Charlton Subject: Climate and Ecological Emergency (CEE)
 • 11 Hyd 2021 - County Councillor Gareth Ratcliffe Subject: Planning permission for intensive poultry units
 • 6 Hyd 2021 - County Councillor Matthew Dorrance Subject: Universal Credit cut
 • 5 Hyd 2021 - County Councillor Gareth Ratcliffe Subject: Air B&B properties
 • 5 Hyd 2021 - County Councillor Jake Berriman Subject: Supporting the Climate Emergency and the Nature Recovery Action Plan
 • 5 Hyd 2021 - County Councillor Stephen Hayes Subject: Transport to schools outside Powys
 • 5 Hyd 2021 - County Councillor Jake Berriman Subject: New process in respect of motions and amendments to Council
 • 4 Hyd 2021 - County Councillor James Gibson-Watt Subject: Youth Services funding
 • 4 Hyd 2021 - County Councillor Pete Roberts Subject: Cost to Council of Fly tipping

Gwybodaeth ynghylch Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet

Mae’r dudalen hon yn cynnwys cyhoeddiad o’r cwestiynau ac ymatebion ‘Cwestiwn ar Unrhyw Adeg’.  Rheolir y broses hon gan Gyfansoddiad Cyngor Sir Powys (Adran 4).

 

Yr egwyddor yw y gall unrhyw Gynghorydd ofyn cwestiwn i Aelod Portffolio’r Cabinet mewn perthynas â materion polisi neu i’r Pennaeth Gwasanaeth perthnasol am faterion gweithredol, ar unrhyw adeg, a bod ymateb ffurfiol gan Aelod y Cabinet neu’r Pennaeth Gwasanaethau yn cael ei roi a’i gyhoeddi o fewn 10 diwrnod gwaith.

 

Nid Pwyllgor yw hwn ac ni chynhelir cyfarfodydd, defnyddir y gair “cofnodion” i ddisgrifio’r ddogfen a ddefnyddir i gyhoeddi’r ymatebion.

 

Mae’r dyddiadau uchod yn nodi’r dyddiad yr anfonir y cwestiwn at Aelod y Cabinet / Pennaeth Gwasanaeth yn gofyn am ymateb.