Pori cyfarfodydd

Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet

This page lists the meetings for Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet.

Cyfarfodydd
 • 6 Chwe 2020 - Question from County Councillor Elwyn Vaughan Subject: Cleaning Contract
 • 4 Chwe 2020 - Question from County Councillor Matthew Dorrance Subject School Dinner Debt
 • 4 Chwe 2020 - Question from County Councillor Matthew Dorrance Subject: Public Toilets
 • 4 Chwe 2020 - Question from: County Councillor Elwyn Vaughan Subject: External Scrutiny Consultant Support Costs
 • 31 Ion 2020 - Question from County Councillor Gareth Ratcliffe Subject Library Funding
 • 22 Ion 2020 - Question from: County Councillor Kathryn Silk Subject: Use of Lamp Posts as Charging Points for Electric Vehicles
 • 20 Ion 2020 - Question from County Councillor Elwyn Vaughan Subject: Machynlleth Leisure Centre
 • 8 Ion 2020 - Question from County Councillor Matthew Dorrance Subject: Wales Index of Multiple Deprivation
 • 8 Ion 2020 - Question from County Councillor Matthew Dorrance Subject: Fuel Poverty Strategy
 • 30 Rhag 2019 - Quesion from County Councillor Matthew Dorrance Subject: Schools Funding Formula
 • 30 Rhag 2019 - Question from Councillor Matthew Dorrance Subject: Provision of Grit Salt Bins
 • 30 Rhag 2019 - Question from Councillor Matthew Dorrance Subject: Professional Fees
 • 19 Rhag 2019 - Question from: County Councillor Kathryn Silk Subject: Use of lamp posts as electric charging points for electric vehicles
 • 10 Rhag 2019 - Question from County Councillor Karen Laurie-Parry Subject: Social Housing Grants
 • 4 Rhag 2019 - Question from: County Councillor Matthew Dorrance Subject: Implementation of Stonewall Cymru Recommendations

Gwybodaeth ynghylch Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet

Mae’r dudalen hon yn cynnwys cyhoeddiad o’r cwestiynau ac ymatebion ‘Cwestiwn ar Unrhyw Adeg’.  Rheolir y broses hon gan Gyfansoddiad Cyngor Sir Powys (Adran 4).

 

Yr egwyddor yw y gall unrhyw Gynghorydd ofyn cwestiwn i Aelod Portffolio’r Cabinet mewn perthynas â materion polisi neu i’r Pennaeth Gwasanaeth perthnasol am faterion gweithredol, ar unrhyw adeg, a bod ymateb ffurfiol gan Aelod y Cabinet neu’r Pennaeth Gwasanaethau yn cael ei roi a’i gyhoeddi o fewn 10 diwrnod gwaith.

 

Nid Pwyllgor yw hwn ac ni chynhelir cyfarfodydd, defnyddir y gair “cofnodion” i ddisgrifio’r ddogfen a ddefnyddir i gyhoeddi’r ymatebion.

 

Mae’r dyddiadau uchod yn nodi’r dyddiad yr anfonir y cwestiwn at Aelod y Cabinet / Pennaeth Gwasanaeth yn gofyn am ymateb.