Pori cyfarfodydd

Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet

This page lists the meetings for Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet.

Cyfarfodydd
 • 27 Medi 2021 - County Councillor Matthew Dorrance Subject: Impact of reported fuel shortages
 • 24 Medi 2021 - County Councillor Matthew Dorrance Subject: HR processes
 • 10 Medi 2021 - County Councillor Pete Roberts Subject: Improving access to online meetings
 • 10 Medi 2021 - County Councillor Pete Roberts Subject: Blended meetings
 • 2 Medi 2021 - County Councillor Matthew Dorrance Subject: Help and support to Afghan refugees
 • 20 Gorff 2021 - County Councillor Stephen Hayes Subject: Unpaid training requirements
 • 16 Gorff 2021 - County Councillor Gareth Ratcliffe Subject: Future development of Gwernyfed High School
 • 9 Gorff 2021 - County Councillor Gareth Ratcliffe Subject: Second homes and strategy on housing for Powys residents
 • 6 Gorff 2021 - County Councillor Mathew Dorrance Subject: Community defibrillators
 • 30 Meh 2021 - County Councillor James Gibson-Watt Subject: New guidance on foul drainage systems
 • 28 Meh 2021 - County Councillor Matthew Dorrance Subject: Establishing a bus service that links to Ysgol y Bannau, Brecon
 • 28 Meh 2021 - County Councillor Matthew Dorrance Subject: Strategy for combatting the misuse of drugs, alcohol and other substances
 • 25 Meh 2021 - County Councillor Matthew Dorrance Subject: Access to leisure facilities for armed forces veterans
 • 23 Meh 2021 - County Councillor James Gibson-Watt Subject: Habitats Regulation Assessments
 • 21 Meh 2021 - County Councillor Gareth Ratcliffe Subject: The future of our town centres community

Gwybodaeth ynghylch Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet

Mae’r dudalen hon yn cynnwys cyhoeddiad o’r cwestiynau ac ymatebion ‘Cwestiwn ar Unrhyw Adeg’.  Rheolir y broses hon gan Gyfansoddiad Cyngor Sir Powys (Adran 4).

 

Yr egwyddor yw y gall unrhyw Gynghorydd ofyn cwestiwn i Aelod Portffolio’r Cabinet mewn perthynas â materion polisi neu i’r Pennaeth Gwasanaeth perthnasol am faterion gweithredol, ar unrhyw adeg, a bod ymateb ffurfiol gan Aelod y Cabinet neu’r Pennaeth Gwasanaethau yn cael ei roi a’i gyhoeddi o fewn 10 diwrnod gwaith.

 

Nid Pwyllgor yw hwn ac ni chynhelir cyfarfodydd, defnyddir y gair “cofnodion” i ddisgrifio’r ddogfen a ddefnyddir i gyhoeddi’r ymatebion.

 

Mae’r dyddiadau uchod yn nodi’r dyddiad yr anfonir y cwestiwn at Aelod y Cabinet / Pennaeth Gwasanaeth yn gofyn am ymateb.