Agenda

Cyd-Bwyllgor Craffu Tyfu Canolbarth Cymru / Growing Mid Wales Joint Scrutiny Committee - Dydd Gwener, 22ain Hydref, 2021 9.30 am

Lleoliad: Zoom

Cyswllt: Lisa Richards, Scrutiny Officer 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Ethol Cadeirydd

Ethol Cadeirydd ar gyfer y flwyddyn i ddod.

3.

Ethol Is-Gadeirydd

Ethol Is-Gadeirydd ar gyfer y flwyddyn i ddod.

4.

Cylch Gorchwyl pdf icon PDF 214 KB

Ystyried Cylch Gorchwyl y Cyd-Bwyllgor Craffu.

5.

RHAGLEN WAITH

Ystyried eitemau i’w cynnwys ar raglen waith y dyfodol.