Agenda

Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru / Growing Mid Wales Board - Dydd Gwener, 11eg Mehefin, 2021 11.00 am

Lleoliad: By Zoom. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: E-bost: steve.boyd@powys.gov.uk 

Eitemau
Rhif eitem

1.

CROESO AC YMDDIHEURIADAU / WELCOME AND APOLOGIES

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT PERSONOL / DECLARATIONS OF PERSONAL INTEREST

3.

COFNODION DRAFFT Y CYFARFOD DIWETHAF 26/05/21 / DRAFT MINUTES OF THE LAST MEETING 26/05/21 pdf icon PDF 369 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

LLYWODRAETHIANT / GOVERNANCE pdf icon PDF 246 KB

·         Blaen adroddiad / Cover Report

·         Cytundeb Rhyng-Awdurdod Diwygiedig / Revised Inter-Authority Agreement

 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

BARGEN TWF CANOLBARTH CYMRU / MID WALES GROWTH DEAL

Prif bwyntiau o gynnydd ers y cyfarfod diwethaf 26/05/21 / progress since the last meeting 26/05/21.

Ar lafar / Verbal

6.

UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

7.

DYDDIADAU CYFARFODYDD NESAF / DATES OF FUTURE MEETINGS

21 Medi 2021 – Rhithiol / 21 September 2021 – Virtual

10 Rhagfyr 2021 – Rhithiol / 10 December 2021 - Virtual