Agenda a chofnodion drafft

Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru / Growing Mid Wales Board - Dydd Mercher, 26ain Mai, 2021 5.30 pm

Lleoliad: By Zoom. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: E-bost: steve.boyd@powys.gov.uk 

Eitemau
Rhif eitem

1.

CROESO AC YMDDIHEURIADAU / WELCOME AND APOLOGIES

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT PERSONOL / DECLARATIONS OF PERSONAL INTEREST

3.

COFNODION DRAFFT Y CYFARFOD DIWETHAF 11/03/21 / DRAFT MINUTES OF THE LAST MEETING 11/03/21 pdf icon PDF 166 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

BARGEN DWF CANOLBARTH CYMRU: DATBLGYIAD PORTFFOLIO / MID WALES GROWTH DEAL: PORTFOLIO DEVELOPMENT pdf icon PDF 565 KB

·         Adroddiad: cynllunio ac adnoddau ar gyfer cyflawni cytundeb bargen lawn

·         Report: planning and resourcing for achieving full deal agreement

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

PARTNERIAETH SGILIAU RHANBARTHOL: DIWEDDARIAD CYNNYDD / REGIONAL SKILLS PARTNERSHIP: PROGRESS UPDATE

6.

UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

7.

DYDDIADAU'R CYFARFODYDD NESAF / DATES OF FUTURE MEETINGS

11 Mehefin / June 2021 – Rhithiol / Virtual

21 Medi / September 2021 – Rhithiol / Virtual

10 Rhagfyr / December 2021 - Rhithiol / Virtual